Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Dags för ett nytt nummer av BARNPLANTABLADET!

Ideologiska dogmer fortsatt ett hinder för utveckling!

Sedan 1995 har Barnplantorna utkommit med en tidning, Barnplantabladet. Vi har varit pådrivande i en utveckling som torde sakna motstycke inom hörselområdet. Många trodde på 1990-talet att döva barn trots cochleaimplantat fortsatt ändå skulle vara beroende av teckenspråk. Mycket tid ägnades åt dylika diskussioner samt funderingar om deras identitet. En del började bejaka utvecklingen och var ivriga att lära sig mer. Andra var och är fortsatt fast i ideologiska dogmer trots omfattande bevis inom forskningen som drar andra slutsatser. Det här har vi fortsatt att påpeka i decennier. För en del förståsigpåare tycks inte föräldrars och ungdomars berättelser hjälpa. Om detta och mycket mer läser du i Barnplantabladets maj-utgåva.

Tre ungdomar berättar om sina liv fullt inkluderade i vårt gemensamma samhälle.

Nora konstaterar

CI-hörseln ger trygghet och möjligheter

Emil berättar

Jag tänker sällan på att jag är döv

Tage poängterar

Det är viktigt för mig att inte använda hörselnedsättningen som en ursäkt för att inte prestera

Du kan läsa om PEPP  ett nationellt utbildningsprogram samt om CMV-broschyren. Båda dessa projekt har svårt at nå genomslag i Sverige.

Vi undrar varför? Albert Einstein konstaterade

Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result.

Visst vill vi mer i “hörsel-Sverige”?

BARNPLANTORNA