Happy Cochlear Implant Day – 60 år sedan första cochleaimplantatet

Hela världen firar cochleaimplantat-dagen den 25 februari Den hörselteknologiska utvecklingen saknar motstycke. Cochleaimplantat är en av de största teknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne.  Flera hundratusen personer över hela världen, barn och vuxna, hör med cochleaimplantat. Att vara döv idag betyder inte samma sak som för några årtionden sedan. Cochleaimplantat har inneburit […]

Continue reading

Ord-gör-skillnad projekt implementering av LENA metodiken

LENA metodiken och Ord-gör-skillnad projektet banar väg för barns talspråksutveckling Vi har i Barnplantorna tidigare rapporterat om LENA-metoden. Det handlar om en metod som nu håller på att sprida sig och implementeras globalt. Language Environment Analysis (LENA), är en avancerad mätmetod som under en hel inspelningsdag (12-.16 timmar) kan spela in det som barnet hör och […]

Continue reading

EURO-CIU symposium-Att leva med CI

Cochleaimplantat teknik under fortsatt utveckling De senaste decennierna har inneburit en hörselteknologisk utveckling som ingen vågade eller kunde prognostisera i början 1990-talet. Det handlar cochleaimplantat – en av de största teknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne, hörselsinnet. EURO-CIU bildas i Luxemburg 1995 bildades EURO-CIU (European Cochlear Implant Users) av några representanter från […]

Continue reading

Hans Rosling är död

Hans Rosling i mänsklighetens tjänst Utifrån speciella omständigheter blev Hans Rosling en synnerligen aktiv stödmedlem i Barnplantorna. Vi har mycket att tacka Hans för i form av goda råd, visdom, kunskap och ständig omtanke rörande barn med cochleaimplantat. Vi fick en del av hans kunskap och hans glödande engagemang gav oss i Barnplantorna styrkan att […]

Continue reading

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV – 7 februari 2017

Källkritik försvinner i sociala medier Barnplantornas Nyhetsbrev har under ett antal år utmanat, uppdaterat, inspirerat och entusiasmerat läsare i hela Norden. Vi fortsätter som organisation att vara en viktig aktör i att sprida evidensbaserad information via vår hemsida, Barnplantabladet, detta Nyhetsbrev och NCFIE konferensen. Nyhetsbrevet den 7 februari handlar om att källkritiken försvinner i sociala […]

Continue reading