Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Hans Rosling är död

Hans Rosling i mänsklighetens tjänst

Utifrån speciella omständigheter blev Hans Rosling en synnerligen aktiv stödmedlem i Barnplantorna. Vi har mycket att tacka Hans för i form av goda råd, visdom, kunskap och ständig omtanke rörande barn med cochleaimplantat. Vi fick en del av hans kunskap och hans glödande engagemang gav oss i Barnplantorna styrkan att fortsätta vårt arbete för familjer till barn med cochleaimplantat.

I denna stund tänker vi på hustrun Agneta, sonen Ola med hustru Anna och barn samt övrig familj.