Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

EURO-CIU symposium-Att leva med CI

Cochleaimplantat teknik under fortsatt utveckling

De senaste decennierna har inneburit en hörselteknologisk utveckling som ingen vågade eller kunde prognostisera i början 1990-talet. Det handlar cochleaimplantat – en av de största teknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne, hörselsinnet.

EURO-CIU bildas i Luxemburg

1995 bildades EURO-CIU (European Cochlear Implant Users) av några representanter från nybildade organisationer från en handfull länder i Europa. Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande i Barnplantorna och Anita Wallin, då ordförande i nybildade Vuxenplantorna (en sektion inom Hörselskadades Riksförbund) var två av initiativtagarna. De skrev historia!

EURO-CIU symposium i anslutning till EURO-CIU styrelsemöte i Helsingfors

Värd för årets EURO-CIU symposium är organisationer i Finland. Innehållet i programmet ligger i tiden då det riktar sig till både CI-hörande vuxna och föräldrar till CI-hörande barn samt professionella.

Program med teman i tiden

Utifrån ett utvecklingsperspektiv ligger programmet i tiden med frågeställningar som

  • Why investing in hearing technology improves lives and saves society money
  • Music and cognitive development
  • Rehabilitation
  • Accessibility to education and lifelong learning

Cirka 40 presentationer från en rad föredragshållare från olika länder ska avhandlas. Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande i Barnplantorna är en av föredragshållarna med “Family Intervention in a new era”.

Följ konferensen i april på #EUROCIU17 eller på Barnplantorna Facebook och Twitter.

Mer information symposium  EURO-CIU symposium  20-21 April