Hur ofta reflekterar du?

Påsken betyder mer än att äta ägg! Ännu en högtid närmar sig; Påsken. Efter en lång och mörk årstid tänds hoppet hos oss alla. Med Påsken kommer ljuset åter. Våren är i antåg. Alla köper vårblommor och planterar påskliljor i balkonglådor eller i trädgården. Det gör jag också. Men Påsken betyder inte bara att äta […]

Continue reading

Cochleaimplantat återskapar hörselsinnet – vården underfinansierad!

Lever du i villfarelsen att du garanteras optimal vård vid behov? Cochleaimplantat har revolutionerat situationen och därmed levnadsvillkoren för cirka en miljon personer globalt. I Sverige hör över 5 000 barn och vuxna med cochleaimplantat. Tekniken har förfinats sedan introduktion av flerkanaliga implantat i slutet av 1980-talet. Kliniska beprövade erfarenheter hos sjukvården såväl i Sverige […]

Continue reading

Barnen äger framtiden!

Ge barnen verktygen för en framtid! Det är över många år som Barnplantorna har pratat om framtid, utveckling, kunskapståg, vetgirighet, “grit” etc. Alla vuxna har ett stort ansvar i att ge barnen verktygen för en framtid. När det gäller barn med dövhet/hörselnedsättning har möjligheterna aldrig varit större och initieringen av cochleaimplantat har inneburit enormt mycket […]

Continue reading

Barnen är framtiden – hjälp dem bygga fundamentet!

Cochleaimplantat återskapar hörselsinnet hos döva barn Att bli en aktiv del i vårt gemensamma samhälle även för barn födda med dövhet/grav hörselnedsättning är idag ingen ouppnåelig dröm för några få, utan en realitet för en majoritet av barn med en utvecklingsbar hörselfunktion. Det handlar om cochleaimplantat/CI – en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern […]

Continue reading

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV 20 september 2022

Ideologiska synsätt eller klinisk beprövad erfarenhet? Hur stark är förnekelsen? Det finns mycket positivt genom åren att glädjas åt och reflektera över. Det ger kraft att arbeta vidare för alla barns rätt till en optimerad utveckling (även när barnet hör med modern hörselteknik)! Tyvärr finns också en hel del i ”Hörsel-Sverige” att både beklaga, vara […]

Continue reading

Finns evidens för SPSM:s verksamhet?

SPSM:s verksamhet har slagsida! I egenskap av statlig myndighet synes SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) ha givit sig själva tolkningsföreträde i de flesta frågor som rör hörselnedsättning/dövhet hos barn. I vart fall tycks myndigheten ha ett dövkulturellt synsätt på dessa barn. Detta anges i en artikel i senaste numret av Barnplantabladet (maj 2022). Det är inte bara […]

Continue reading

Dagens barn med hörselnedsättning/dövhet med familjer behöver uppdaterade verksamheter!

Forskningen inte i fas med teknisk utveckling av CI och dagens hörapparater Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) tvingades för något år sedan dra tillbaka en rapport om barn med ADHD på grund av bristande forskningsförankring. När det gäller barn med dövhet eller hörselnedsättning är myndighetens forskningsförankring klen mycket på grund av kulturella aspekter på dövhet. Barnplantorna konstaterar […]

Continue reading

Rättsosäkert för barn med funktionsnedsättningar

Omvårdnadsbidraget behöver nationella riktlinjer Sveriges Radio rapporterar att Familjer som har barn med liknande funktionsnedsättning riskerar att få olika bedömningar och stöd när de ansöker om det nya omvårdnadsbidraget hos Försäkringskassan. Orsaken är enligt en ny rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, att det saknas nationella riktlinjer för vad som är ett normalt föräldraansvar, något som […]

Continue reading

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 8 november 2021

Empower the parents – Barnplantornas Zoom-kurser Världen tycks fortsatt ha svårt att rulla igång ”efter” pandemin. Trots allt är det så att vi ännu inte ser något ”efter” utan farorna i form av utökad smitta som lurar runt hörnet. Dags att vaccinera barn – och tredje sprutan mot Covid-19 hägrar för en del av oss. Hur […]

Continue reading
1 2 3 8