BARNPLANTORNAS NYHETSBREV maj 2021

Tystnadskulturen kompakt på bekostnad av barnen! Under över 25 år har Barnplantorna bedrivit informationsarbete utifrån klinisk beprövad erfarenhet och evidens. Vi har engagerat följt en spännande utveckling inom hörselområdet under en fas när cochleaimplantat introducerades. Efter det har inget längre varit sig likt. Förändringens vindar blåser men utvecklingen tycks gå alltför sakta framåt. I Barnplantornas […]

Continue reading