Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Unga vuxnas berättelser

Jacob Johanen
Tim
Tim, 27 år:

Med cochleaimplantat är allt möjligt

Det kom ett e-mail till Barnplantornas ordförande från Tim: Hej! Kommer du ihåg mig från Barn­plantornas andra sommarläger i Helsingborg 1999? Jag var där tillsammans med min morfar. För några veckor sedan ville jag ta reda på mer om CI-stöd här uppe i Norrland och jag upptäckte av en slump ett ansikte som jag kände igen från Barnplantornas läger…

Foto: Rizwan Wikholm
William 26 år:

Jag är inte unik!

William är en av de få som behandlades med unilateralt cochleaimplantat under 1990-talet och där det har gått mycket bra. Många från den tiden är icke-användare eller deltidsanvändare av sina CI-implantat. Det finns flera prediktorer för framgång som är tydliga för Barnplantorna. Ju fler berättelser vi kan presentera desto tydligare lär det bli för våra läsare också att kunna se förbi de myter om CI som sprids i sociala medier…..

Albin, 21 år:

Jag har alltid idrottat mycket!

Albin bor i Karlstad. Här bor också resten av familjen. Vid intervjubesöket träffar jag därför både Albin och hans mamma Marie som är specialpedagog. Albin är en i raden av unga med cochleaimplantat som lever i vårt gemensamma samhälle på helt andra premisser jämfört med om han aldrig hade fått möjligheten att höra med CI….

Jacob Johanen - Att resa med CI
Jacob Johanen, 32 år:

Att resa med CI

Hos personer med hörselimplantat eller hos deras anhöriga finns ibland funderingar kring hur resmöjligheterna ser ut för en person med hörselimplantat. Jag föddes normalhörande men vid 20 års ålder förlorade jag all hörsel på vänster öra och nästan all hörsel på höger öra. … I skrivande stund har jag tillsammans med min livspartner genomfört halva vår långresa i Sydostasien…