Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Kurser & Familjeläger

NCFIE2016

Kurser och familjeläger för både familj och professionella

Det finns ett stort behov av vidareutbildning av personal inom förskola, skola och habilitering när det gäller barn med cochleaimplantat såväl som för hörselskadade barn. Barnplantorna bedriver en etablerad kurs- och informationsverksamhet, som syftar till att öka förståelsen för de specifika behov barn med CI och barn med hörapparat har. Barnplantorna anordnar dessutom regelbundet informations- och utbildningsdagar via Zoom för familjer. Informationsverksamheten har tydliggjort hur viktigt föräldrar och barns språkliga samspel är för barnets hörsel- och talspråkutveckling. Barnplantorna anordnar även vartannat år ett mycket uppskattat familjeläger på Sundsgården.

Nedan berättar vi om några av våra arrangemang men många fler tillfällen till vidareutbildning, mässor och konferenser står att finna i vårt kalendarium, så besök det gärna regelbundet!

Nästa familjeläger är framflyttat från sommaren 2021 till vecka 31 2022 pga pandemin.

Barnplantornas familjeläger på Sundsgården 2015.

Barnplantornas sommarläger på Sundsgården 2017.
Barnplantornas sommarläger på Sundsgården 2017.

Barnplantornas familjeläger på Sundsgårdens Folkhögskola, 31/7–5/8 2022

Familjekursen utanför Helsingborg har en lång tradition hos oss i Barnplantorna. 2022 är det dags för Barnplantornas 14:e läger, närmare bestämt den 31 juli till den 5 augusti på Sundsgårdens Folkhögskola.

Ett stort antal föreläsare från Sverige, men också England, Kanada och USA har sedan första familjelägret 1996 berikat föräldrar med de senaste rönen inom området barn med hörselnedsättning. Föräldrar har blivit stärkta med kunskap och utvecklats till informationsambassadörer för sina barn. Vinnare är barnen. Familjelägret har därmed forcerat fram utvecklingen av modern familjeintervention och förändrat synsätt på barn med hörselnedsättning och då inte bara särskilt barn med cochleaimplantat utan alla barn som hör med sofistikerad modern hörselteknik i tiden.

Därmed har programmet över tid för sommarkursen, utvecklats till att beröra alla föräldrar, medlemmar i Barnplantorna oberoende av typ av hörapparat hos barnet (CI, Baha, konventionella hörapparater, andra typer av hörselimplantat).

Internationellt kända föreläsare inom hörselområdet kommer gärna till Sundsgårdens Folkhögskola. Vajande sädesfält, havet och utsikten över till Danmark är några skäl. Andra är alla glada barn och möjligheter att dela erfarenheter med föräldrar under en hel vecka. Aldrig har de sett så många barn kommunicera i vardagen!

Barnen har alltid haft roligt och knutit kontakt med andra barn med hörselnedsättning eller syskon till barn med hörselnedsättning. Samtidigt erhåller föräldrar unik kunskap, som många deltagande föräldrar genom åren, menar inte har varit eller är tillgänglig via hörselhabiliteringen regionalt.

I Barnplantabladet kan du läsa om sommarlägren 1996, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 och 2019. För mer information se reportage från Sommarlägret i Barnplantabladet, september 2017:

Sundsgårdens webbsida kan du besöka här!

Bilder från lägret på Sundsgården 2017

Klicka på bilderna för att se bildspelet med hela bilderna.

NCFIE – Nordisk Konferens

Barn med hörselnedsättning – från familjeintervention till ett livslångt lärande

Den första konferensen under benämningen NCFIE hölls i Stockholm 2014 i samverkan Barnplantorna och CI-sektionen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Ända sedan i slutet av 1990-talet har Barnplantorna samverkat med ett flertal universitetssjukhus i genomförandet av konferenser inom området barn med hörselnedsättning. Konferenserna har förmedlat kunskap till en bred grupp aktörer från professionella inom sjukvård och förskola, skola till att omfatta även föräldrar och andra berörda eller intresserade.

Benämningen NCFIE (”Nordic Conference – from Family Intervention to Education in a new era”) myntades 2014 för att visa en bredd i programmet från familjeintervention till lärande (förskola/skola) och forskning.

Syftet var och är att länka ihop kunskap inom en rad områden för en omvandling till handling, d.v.s. interventionsplanering i tiden samt pedagogiska åtgärder i förskola och skola till nytta för det enskilda barnet. Barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörapparat (CI, Baha, konventionella hörapparater) är ett ”tillsammans-projekt”.

Det har aldrig funnits större möjligheter att förbättra och optimera förutsättningarna för barn med hörselnedsättning. Nya behandlingsmetoder, teknologiska landvinningar och specialpedagogiska modeller har sin grund i tvärvetenskapligt arbete och tänkande.

Här kan du besöka NCFIE:s webbsida för 2018.

Senaste Nordisk Konferens (NCFIE2018) hölls den 1–2 oktober 2018 i Göteborg.

NCFIE2016
NCFIE2016