Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Happy Cochlear Implant Day – 60 år sedan första cochleaimplantatet

Hela världen firar cochleaimplantat-dagen den 25 februari

Den hörselteknologiska utvecklingen saknar motstycke. Cochleaimplantat är en av de största teknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne.  Flera hundratusen personer över hela världen, barn och vuxna, hör med cochleaimplantat. Att vara döv idag betyder inte samma sak som för några årtionden sedan. Cochleaimplantat har inneburit ett fullständigt nytt skeende inom behandling av hörselnedsättning/dövhet – ett skeende utan slut.

Vetenskapsmäns strävan att återskapa ett sinne började redan på 1700-talet

Den italienske vetenskapsmannen Alessandro Volta stimulerade redan i slutet av 1700-talet öronen med statisk elektricitet och uppfattade ett bubblande läte sägs det. Han satte därmed “forskar-bollen” i rullning och 1850 provade fransmannen Duchenne att stimulera sin hörsel med växelström och uppfattade ett surrande ljud. 1957 är det årtal som firas då nu CI firar 60 år. Då fick två fransk-algeriska kirurger en patient att höra enkla ljud som mamma och pappa genom att förena akustiska nerver med elektroder. 1964 lyckades en läkare i USA, Dr Simmons implantera sex elektroder i koklean och patienten kunde uppfatta vissa toner.

Dagens implantat revolutionerar för döva

I  mitten av 1970-talet arbetade Dr Graeme Clark (Australien) och Dr William House (USA) med att utveckla flerkanaliga implantat för stimulans av koklean. Clarks försök att utforma en elektrod som lätt skulle kunna införas i koklean började med ett grässtrå och turbinsnäckor på stranden i Australien. Han utformade en elektrod som liknade grässtrået i egenskaper och 1978 gjorde han den banbrytande operationen på en vuxen dövbliven man. Implantatet behövde vidareutvecklas för ökad ljuduppfattning. 1983 lanserades det första 22-kanaliga implantatet och 1985 lämnar amerikanska FDA (Food and Drug Administration) sitt godkännande för implantering av vuxna. 1990 godkänner så FDA CI-behandling av barn över två år och ett år senare får det första minderåriga barnet i Sverige höra med CI.

Utvecklingen för döva barn

Vi är mitt uppe i ett skeende – en utveckling utan slut. Från tidigt 1990-tal då endast dövblivna barn CI- behandlades till att operera dövfödda barn ner till cirka fem, sex månaders ålder. Cochleaimplantat har inneburit en utveckling av diagnostisering och interventionsverksamheterna. Mer kunskap om hjärnans utveckling och hörsel, språk och kognition går hand i hand med CI-utvecklingen. Tvärvetenskapligt arbete och synsätt har utvecklats.

Men framförallt idag firar vi den 25 februari med alla barn och vuxna som hör med återskapat sinne – cochleaimplantat.

Barnplantorna är tillsammans med en rad organisationer globalt en aktiv del av utveckling med fokus på barnen och deras familjer.