Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantornas Nyhetsbrev den 2 mars

Barnplantornas Nyhetsbrev

Barnplantornas Nyhetsbrev den 2 mars – Vaccinera oss med kunskap!

Ännu ett Nyhetsbrev. Denna gång nämner vi nyckeln till god undervisning för våra barn; nämligen Sveriges lärare. Vad främjar motivation? I en avhandling “Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö” av Jan Blomgren utvecklar detta utifrån elevenkät-undersökning. Detta och mycket mer läser du som mottagare. Saknas din e-post adress hos oss för Nyhetsbrevet maila info@barnplantorna.se och ange “Nyhetsbrev tack!”