Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Kurser & konferenser

NCFIE2016

Kurser och konferenser för både familj och professionella

Det finns ett stort behov av vidareutbildning av personal inom förskola, skola och habilitering när det gäller barn med cochleaimplantat såväl som för hörselskadade barn. Barnplantorna bedriver en etablerad kurs- och konferensverksamhet som syftar till att öka förståelsen för de specifika behov barn med CI och barn med hörapparat har. Barnplantorna anordnar dessutom regelbundet informations- och utbildningsdagar för familjer. Föräldrakurser har tydliggjort hur viktigt föräldrar och barns språkliga samspel är för barnets språkutveckling. Barnplantorna anordnar även vartannat år ett mycket uppskattat familjeläger på Sundsgården.

Nedan berättar vi om några av våra arrangemang men många fler tillfällen till vidareutbildning, mässor och konferenser står att finna i vårt kalendarium, så besök det gärna regelbundet!

Barnplantornas familjeläger på Sundsgården 2015.

Barnplantornas sommarläger på Sundsgården 2013

Barnplantornas familjeläger på Sundsgårdens Folkhögskola

Familjekursen utanför Helsingborg har en lång tradition hos oss i Barnplantorna. 2017 är det dags för Barnplantornas 11:e läger, närmare bestämt den 11–16 juni på Sundsgårdens Folkhögskola.

Ett stort antal föreläsare från Sverige, men också England, Kanada och USA har sedan första familjelägret 1998 berikat föräldrar med de senaste kunskaperna. Föräldrar som blivit stärkta med kunskap och utvecklats till informationsambassadörer för sina barn. Familjelägret har därmed forcerat fram utvecklingen av modern familjeintervention och förändrat synsätt på barn med hörselnedsättning och då särskilt barn med cochleaimplantat.

Numera har programmet för sommarkursen utvecklats till att beröra alla föräldrar, medlemmar i Barnplantorna oberoende av typ av hörapparat hos barnet (CI, Baha, konventionella hörapparater, andra typer av hörselimplantat).

Internationellt kända föreläsare inom hörselområdet kommer gärna till Sundsgårdens Folkhögskola. Vajande sädesfält, havet och utsikten över till Danmark är några skäl. Andra är alla glada barn och möjligheter att dela erfarenheter med föräldrar under en hel vecka. Aldrig har de sett så många barn kommunicera i vardagen!

2013 bjöd kursveckan på en rad aktiviteter utöver kursprogrammet, som besök av Helsingborgs brandkår, en dag med filmvisning och ansiktsmålning, besök av nalledoktorer från Nallesjukhuset samt morgongymping utomhus för alla och mycket mycket mer.

Barnen har haft roligt och knutit kontakt med andra barn med hörselnedsättning eller syskon till barn med hörselnedsättning.

I Barnplantabladet kan du läsa om sommarlägren 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 och 2015. För mer information se reportage från Sommarlägret i Barnplantabladet, september 2013:

Sundsgårdens webbsida kan du besöka här!

NCFIE – Nordisk Konferens

Barn med hörselnedsättning – från familjeintervention till ett livslångt lärande

Den första konferensen under benämningen NCFIE hölls i Stockholm 2014 i samverkan Barnplantorna och CI-sektionen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Ända sedan i slutet av 1990-talet har Barnplantorna samverkat med ett flertal universitetssjukhus i genomförandet av konferenser inom området barn med hörselnedsättning. Konferenserna har förmedlat kunskap till en bred grupp aktörer från professionella inom sjukvård och förskola, skola till att omfatta även föräldrar och andra berörda eller intresserade.

Benämningen NCFIE (”Nordic Conference – from Family Intervention to Education in a new era”) myntades 2014 för att visa en bredd i programmet från familjeintervention till lärande (förskola/skola) och forskning.

Syftet var och är att länka ihop kunskap inom en rad områden för en omvandling till handling, d.v.s. interventionsplanering i tiden samt pedagogiska åtgärder i förskola och skola till nytta för det enskilda barnet. Barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörapparat (CI, Baha, konventionella hörapparater) är ett ”tillsammans-projekt”.

Det har aldrig funnits större möjligheter att förbättra och optimera förutsättningarna för barn med hörselnedsättning. Nya behandlingsmetoder, teknologiska landvinningar och specialpedagogiska modeller har sin grund i tvärvetenskapligt arbete och tänkande. Därför hoppas vi få möta dig på nästa Nordiska Konferens 2018.

Här kan du besöka NCFIE:s webbsida för 2016.

Programmet för 2016.

Nästa Nordiska Konferens är planerad att hållas den 1–2 oktober 2018 i Göteborg.

NCFIE2016
NCFIE2016
Teknik- och Kommunikationsmässan 2017
Teknik- och Kommunikationsmässan Göteborg 2017
Teknik- och Kommunikationsmässan Stockholm 2017

Teknik- och Kommunikationsmässorna

Mässor med det senaste inom hörselteknik, pedagogik och anpassade lärandemiljöer

Utställningar med det senaste inom hörsel, teknik, ljudmiljö, kommunikation och pedagogik. Mässorna vänder sig till alla med någon typ av hörselnedsättning eller dövhet oavsett ålder. Mässan vänder sig också till föräldrar, anhöriga och övriga intresserade.

Teknik- och Kommunikationsmässan – Göteborg

Mässan arrangeras av Barnplantorna, Habilitering & Hälsa/Hörselverksamheten, Katrinelundsgymnasiet/Hörsel samt Kannebäcksskolan.

Folkets Hus, Järntorget, Göteborg
Tisdagen den 14 mars 2017, klockan 13–18.
Fri entré – välkomna!

Teknik- och Kommunikationsmässan – Stockholm

Mässan arrangeras av:
Barnplantorna; DHB Östra; Hörselskadades distrikt i Stockholms län; Unga hörselskadade i Stockholm län (UHiS).

I samarrangemang med:
Alvikskolan; Hörselhabiliteringen för barn och ungdom, Karolinska; Hörselhabiliteringen för vuxna, Karolinska; SPSM Specialpedagogiskt stöd.

Studion, Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm.
Studion nås direkt från gatuplanet framför rondellen.

Torsdagen den 5 oktober 2017, klockan 14–19.
Fri entré – välkomna!

Ladda ned flygblad för Teknik- och Kommunikationsmässorna här: