Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 13 maj 2020

Vad är föräldrars målsättning för sina barn och hur nås målet?

Under ett stort antal år har Barnplantorna spridit evidensbaserad kunskap inom området barn med hörselnedsättning. Det har även handlat om att möta de mer ideologiska/kulturella synsätten på målgruppen barn med hörselnedsättning och då specifikt barn med cochleaimplantat. Om föräldrars målsättning är hörsel- och talutveckling för sitt barn bör ett medicinskt förhållningssätt  anammas; föräldrar bör då lyssna på medicinskt sakkunniga inom sjukvård och interventionsteam med ett synsätt utifrån evidens och klinisk beprövad erfarenhet. Andra s.k.”råd” utifrån kulturella synsätt bör lämnas därhän.

Om målsättningen är att barnet ska utveckla hörsel och talspråk måste föräldrar/familj och professionella arbeta gemensamt för att barnet ska uppnå och utvecklas utifrån sin fulla potential.
Föräldrar ska kunna lita på att de råd de får från professionella är råd utifrån bred forskningsevidens och klinisk beprövad erfarenhet. Idag ser det inte ut så i Sverige!

Familjeintervention utifrån evidens eller…

Hörselhabiliteringsverksamheterna tycks verka utifrån två helt olika paradigm. Det handlar om:
1. Utvecklingen av familjeintervention i tiden med stöd av evidens och klinisk beprövad erfarenhet.
2. Envist fasthållande av ”gamla” arbetsmetoder som stadfäster vikten av teckenspråk för alla barn med dövhet/hörselnedsättning oberoende av behov.

Vad innebär detta? Vilken information får föräldrarna?

Detta och mycket mer kan du läsa i maj månads Nyhetsbrev. Du kan även ta del av senaste numret av Barnplantabladet via länk.

BARNPLANTORNA