Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV – Hjärnkraft i naturen – vår i sikte

Barnplantornas Nyhetsbrev

Hjärnkraft i naturen – vår i sikte

Barnplantornas Nyhetsbrev har precis distribuerats via e-post till sina mottagare. På agendan är Arbetsmiljöverkets rapport att skolor slarvar med hörmiljön. Dessutom berättar vi att det brister i elevhälsan. Tre av tio skolor underkändes i Skolinspektionens granskning av elevhälsan.

Specialskolans heterogena elevgrupp

På skolverkets hemsida presenteras elevstatistik för läsåret 2016/2017. Elevantalet ökar i specialskolan, men vad beror ökningen på? Läs mer i Nyhetsbrevet.

Barnplantornas blogg

Barnplantorna fortsätter via sin blogg (www.barnplantorna.se/blog) att rapportera. Nyheterna återfinns både på hemsidan såväl som på Facebook och Twitter.

Vaccinera dina barn för allas skull!

Folkhälsomyndigheten manar till vaccinering i anledning av mässlingutbrott. Mässling är en dödlig sjukdom och orsak till hjärnhinneinflammation. Läs mer i Nyhetsbrevet.

Biologisk dygnsklocka i örats hörselsnäcka

Forskare vid Karolinska Institutet har funnit en biologisk dygnsklocka i koklean i innerörat. Läs mer i Nyhetsbrevet om vad det kan innebära för hörseln.

Är du inte redan prenumerant maila info@barnplantorna.se.