Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Behandling med cochleaimplantat är underfinansierad

Cochleaimplantat är en livslång pågående behandling

Sedan decennier har Barnplantorna hävdat att behandling med cochleaimplantat saknar behovsstyrning inom sjukvården. Kriterierna för CI-behandling har ändrats genom åren utifrån teknisk utveckling och nya indikationer för CI-behandling både hos barn och vuxna. Sjukvården tycks inte hänga med i utvecklingen. De CI-behandlande avdelningarna på universitetssjukhusen har haft svårt att få sjukhusledning och landstingsregioner att prioritera kostnaderna för CI-behandling. Vi behöver bli fler som hävdar att genom en CI-operation (barn/vuxna) har sjukvården ett patientansvar under hela patientens liv. Det handlar om barn/vuxna som inom sjukvården är patienter under en livslång behandling där t.ex. CI-processorer och reimplantationer är delar i en pågående livslång behandling. Därmed faller inte uppgradering av CI-processorer under sjukvårdens s.k. hjälpmedelsbudget utan bör jämföras med annan medicinsk behandling. Då framstår en uppgradering till ny yttre teknik dvs CI-processor var femte år som en liten kostnad (1 000 kronor/per månad, öra och patient) i jämförelse med medicinska behandlingar för en patient per år på 100 000-tals kronor.

Barnplantorna har redovisat CI-statistik sedan snart tjugo år

Barnplantorna har samlat in statistik från de CI-behandlande sjukhusen (Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala, Umeå och Örebro) över hur många barn och vuxna som erhållit cochleaimplantat sedan begynnelsen sent 1980-tal. Statistiken visar hur många barn respektive vuxna som erhållit hörsel på båda öronen eller på ett öra. Statistiken anger dessutom fördelningen av cochleaimplantat bland (för närvarande) tre olika leverantörer (Advanced Bionics, Cochlear, MED-EL). Statistiken anger inte hur många patienter som har hörselstimulering på motsatt öra med konventionella hörapparater.

Statistik synliggör utvecklingsområden och ger upphov till frågor

Barnplantornas statistik fram till den 1 januari 2017 redovisas på vår hemsida länk: Barnplantornas statistik.

Utifrån statistiken konstateras:

  • Fram till den 1 januari 2017 har 1 085 individer erhållit CI som barn, varav 606 hör med dubbla CI (bilateralt)
  • Under 2016 CI-opererades 82 barn, varav 58 barn fick höra på båda öronen (bilateralt)
  • Fram till den 1 januari 2017 har 2 635 vuxna erhållit CI, varav 182 hör med dubbla CI (bilateralt)
  • Under 2016 CI-opererades 176 vuxna, varav 19 vuxna fick höra på båda öronen (bilateralt)

Statistiken ger upphov till en rad frågor om behovsplanering av CI-behandling hos både barn och vuxna, som Barnplantorna lär återkomma till. En behovsplanering nationellt skulle säkerligen också aktualisera den fråga som Barnplantorna tidigare har väckt nämligen behovet av nationell upphandling av cochleaimplantat.

Statistiken finner du här:
www.barnplantorna.se/horselteknik/statistik/