Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Medicinska framsteg, Vård&Hälsa om cochleaimplantat

Evidensbaserad information banar väg för utveckling

Svenska Läkarsällskapet (SLS) initierade för ett tag sedan ett informationsprojekt med syfte att nå allmänheten med evidensbaserad information inom vård och hälsa. Aldrig har utmaningarna varit större med tanke på det stora flödet av information som finns på Internet. I projektet har SLS bjudit in en rad organisationer inom området funktionsnedsättning. Barnplantorna är en av dem.

Kunskapsutvecklingen är snabb

I senaste numret av tidningen Vård&Hälsa (bilaga till Dagens Nyheter) konstaterar ordförande i Svenska Läkarsällskapet att halveringstiden för medicinsk kunskap är kort; för närvarande fem år. Det är synnerligen tydligt inom området hörselnedsättning och då särskilt cochleaimplantat (CI) där tekniken har utvecklats snabbare än interventionsverksamheterna (hörselhabilitering) förändrar och förnyar sig. Därför är Barnplantornas samverkan med en rad aktörer så viktigt. Det handlar om att driva på utvecklingen.

Max hör bra med sina “robotöron”

I senaste numret av Vård&Hälsa berättar en av Barnplantornas medlemmar, familjen Rosling, om vad cochleaimplantat innebär och har inneburit för sonen Max. Han var knappt året när han insjuknade i hjärnhinneinflammation orsakad av pneumokocker. Max blev döv och räddningen blev cochleaimplantat.

Om detta och mycket mer läser du om i senaste numret av Vård&Hälsa som kom idag som en bilaga till Dagens Nyheter. Köp den och läs mer.

Max hör med robotöron Läs hela reportaget om Max.