Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

NCFIE 2018 Barn med hörselnedsättning – delaktighet på riktigt!

NCFIE2018

NCFIE 2018 – Nu är programmet tillgängligt!

Under decennier har Barnplantorna utmanat befintliga verksamheter inom området barn/ungdomar och även vuxna (!) med kunskap och evidens i tiden. Ofta sker detta i samverkan med andra aktörer som ÖNH/CI-avdelningen på SU (Sahlgrenska universitetssjukhuset) i Göteborg. Det handlar t.ex. om NCFIE (Nordic Conference Family Intervention and Education). NCFIE 2018 går av stapeln den 1–2 oktober.

NCFIE 2018 som ett led i Kunskapståget FRAMÅT

Det är entusiasmerande att sprida up-to-date kunskap. Det lyckas vi genom kontaktskapande nätverk nationellt såväl som internationellt. Benämningen NCFIE myntades 2014 för att visa en bredd i programmet från familjeintervention till forskning och lärande (förskola/skola). Temat för 2018 är “Barn med hörselnedsättning – delaktighet på riktigt“. Syftet med NCFIE är fortsatt att länka ihop kunskap inom en rad områden. Det är det som benämns ett tvärvetenskapligt synsätt.

Det har aldrig funnits större möjligheter att förbättra och optimera förutsättningarna för barn med hörselnedsättning.

Programmet för NCFIE 2018 är nu tillgängligt.

Ladda ned programmet här!

Inom några veckor öppnar vi upp för möjligheter att registrera sig.