Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV oktober 2017

Grit underlättas av ett dynamiskt mindset

Barnplantornas nyhetsbrev fortsätter att sprida relevant och evidensbaserad information. Visst är vi alla på Kunskapståget FRAMÅT. Står du på perrongen hoppa på tåget och delta i utvecklingen!

Detta Nyhetsbrev handlar mycket om HJÄRNAN, helt enkelt för att vissa samband bör förstås för att både aktivt stödja barn och familjer inom interventionsverksamheterna, men också vara aktiv i förändringen av dito verksamheter utifrån ny kunskap samt målgruppens förändring.

Från kognition till grit

Visste du att kognition inte är samma sak som intelligens, men att kognitiva svårigheter kan hämma barns förmågor att använda sin intelligens? Läs mer i Nyhetsbrevet.

Visste du att brister i mentaliseringsförmåga (ToM – Theory of Mind) kan resultera i sammanbrott i lek eller samspel med andra. Ofta misstas dessa sammanbrott som brister i kommunikationen p.g.a. barns hörselnedsättning. Ibland behöver vi se lite djupare på samspelet och bortom det kommunikativa samspelet.

Musik och hörselutveckling

Barnplantorna introducerade kunskapen om musik nära sammanlänkat till hörselutveckling och hörselskärpa i Sverige i början av 2000-talet. En välkänd musikpedagog, Chris Rocca föreläste på Barnplantornas kurser om just detta. Nu är hon tillbaka på NCFIE 2018 och uppdaterar oss alla. Registreringen till NCFIE 2018 den 1-2 oktober öppnar snart! Håll utkik.

Ovan och mycket mer läser du i Nyhetsbrevet.