Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Globalt firande av World Hearing Day – Delaktighet för alla

Medvetande, information och kunskap krävs

I maj 2017 antog WHO en handlingsplan för att tydliggöra den globala kostnaden för obehandlad hörselnedsättning. WHO uppskattade då att över 360 miljoner människor (varav 32 miljoner är barn) lever med hörselnedsättning. Det betyder cirka 5 procent av världens befolkning. Antalet ökar successivt. Visste du att den globala kostnaden årligen uppskattas till 750 miljarder USD?!

Behandling av hörselnedsättning är en besparing för samhället – “Spend to Save”

Läs mer om firandet här Globalt firande World Hearing Day