Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Den 25 februari Cochleaimplantatdagen – Döva barn river barriärer

 

Cochleaimplantat – The sky is the limit

Över hela världen firas Cochleaimplantat-Dagen den 25 februari. Det är en STOR dag, för aldrig har möjligheterna varit så stora för döva och då särskilt döva barn att få andra möjligheter i livet än vad dövas historia dokumenterat genom århundrade.
Att vara döv idag och att ändå HÖRA med ett återskapat sinne bjuder på helt andra möjligheter till bredare delaktighet , vilket så många vittnar om i nutid.

Cochleaimplantat river barriärer för döva barn

Evidens finns idag för att tidig CI-behandling erbjuder möjligheter till delaktighet i en vidare krets, bättre läs- och skrivfärdigheter, ökade möjligheter till högre studier och framtida arbete för döva barn än någonsin tidigare. När ska dövrörelsen bejaka dagens tidigt CI-opererade barn denna möjlighet? Varför väcker det aggressioner? För döva barn till döva föräldrar innebär det dessutom utveckling av familjens modersmål och talat språk. POSITIVT!

CI ändrade historien för döva..

Ett nytt skeende i det som beskrivs som dövas historia gick av stapeln den 25 februari 1957. Då initierade två franska läkare, Andre  Djourno och Charles  Eyries  cochleaimplantat genom att stimulera hörselnerven via en elektrod utanför koklean.

Cochleaimplantatets historia går tillbaka ända till slutet av 1700-talet när den italienske vetenskapsmannen Allessandro Volta stimulerade öronen med statisk elektricitet. Forskare fortsatte under århundraden att utveckla metoder för att ge örat och hjärnan hörselsensationer. Under 1950-talet och framåt arbetade två läkare parallellt med att utveckla cochleaimplantat. Det handlade om Graeme Clark i Australien och William House i USA. 1978 implanterades en man i Australien av Clark. Det blev en stor framgång då mannen kunde höra sin röst och känna igen vissa ord. 1983 lanserades det första flerkanaliga implantatet och 1985 blev det godkänt av amerikanska FDA (Food and Drug Administration) för implantering på vuxna. 1990 godkände FDA flerkanaliga implantat på minderåriga barn. Det var början på en fantastisk utveckling. I Sverige opererades det första minderåriga barnet med CI 1991. Genom CI-behandling har Barnplantorna och föräldrar till barn med CI varit delaktiga i en utveckling av hörselhabilitering till att idag benämnas familjeintervention där barnet med föräldrar är delaktiga i ett interventions-teamarbete med fokus på det enskilda barnet.

GRATTIS alla CI-användare

En hel värld firar idag. Över 40 länder deltar i #CochlearImplantDay, #CIDay18. Ett stort antal professionella globalt gläds också över att ha fått vara med i en fantastisk utvecklingsresa i något som för trettio år sedan ansågs omöjligt. Engagemanget är gigantiskt!

Idag säger vi G R A T T I S!Den 25 februari