Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Global värld – men olika livsvägar

Hans Rosling: Världen kan inte längre delas in i grupper

Hans Rosling hade så mycket att förmedla till oss alla. Han poängterade att världen inte längre kunde delas in i två grupper;  i-länder och u-länder. Han menade dock att  alla mänskliga hjärnor gillar indelningar. Därför ersatte han de “gamla” nivåerna med fyra nivåer för att förstå världen bättre nämligen; barfota, cykel, moped och bil.

Hörselvärld – dövvärld, vad innebär det?

Förstår vi världen bättre om vi delar in människor i hörande och döva, eller hörande och icke-hörande eller varför inte icke-döva eller döva. Det tycks inte vara så lätt utan mer komplext och sannerligen provocerande för en del samt en het fråga i sociala medier. Det handlar om cochleaimplantat en behandling av dövhet/grav hörselnedsättning inom sjukvården som återskapar ett sinne. Det handlar också om hur vi alla ser på dövhet. Medicinsk diagnos eller är döva ett folkslag?

Hur bekräftar vi föräldrars valfrihet?

För de föräldrar som valt cochleaimplantat och därmed valt att optimera sitt barns möjligheter i vårt gemensamma samhälle, strider detta tydligen mot andra synsätt och andra val. Andra synsätt där föräldrar också säger sig gjort medvetna val för sitt/sina barn som också anses av dem optimera möjligheterna. Låt oss stanna där. Det finns så många berättelser i sociala medier om föräldrars olika val för sina barn, unga vuxnas olika val för att få leva ett rikt liv, vuxnas och äldres olika val. Det måste vi bejaka – det är det enda val vi har.

Men..

föräldrar till barn med cochleaimplantat önskar inte bli påhoppade på bussen, spårvagnen eller tunnelbanan och bli ifrågasatta i varför de inte tecknar till sitt barn. Det är lika fel som om någon på tunnelbanan, spårvagnen eller bussen blev påhoppad för att de tecknar och där någon annan frågar varför barnet inte har cochleaimplantat och därmed får höra.

Språkval

Alla föräldrar förväntas göra mer eller mindre medvetna kommunikationsval i sin familj utifrån en rad olika premisser. Det är föräldrarnas ansvar.  Alla gör sina val och bär konsekvenser av sina val. Alla val innebär konsekvenser som bekant.

De flesta av oss söker förebilder att bli inspirerade av. Det är också därför som Barnplantorna kommer att fortsätta att förse alla med förebilder d.v.s. barn och unga vuxna med cochleaimplantat och andra typer av hörapparater för att inspirera andra att du kan, det är möjligt. På samma sätt kommer de organisationer göra vars medlemmar kanske valt andra alternativ eller synsätt att se på världen och finna ett eget sammanhang.

“We are not language deprived”

Därför kommer också Barnplantorna att fortsätta arbetet för föräldrar och unga vuxna. Det innebär att vi liksom många internationella organisationer typ AG Bell i USA vänder oss emot påpekanden att alla döva barn med eller utan CI eller hörapparater är berövade sitt modersmål, teckenspråket. Kan vi ha respekt för olika livsval? Det torde vara enda framkomliga vägen FRAMÅT.

We are not language deprived

Ett antal ungdomar och unga vuxna i USA känner inte igen sig i beskrivningarna om att de skulle vara berövade sitt modersmål (American Sign Language). Läs deras synsätt i artikeln “We are not language deprived”. En ung pojke som hör med CI fick frågan på en konferens varför han inte använde teckenspråk. Han svarade

Can I just be allowed to live my life just like everyone else

Är alla redo för det?