Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Vet vi hur hörsel med cochleaimplantat låter?

För små barn är CI-hörsel deras norm

Det kommer alltid att finnas ett behov av att placera in personer i olika fack vad det än gäller. När det gäller hörsel och talförmåga tycks det också finnas detta behov. Ofta florerar olika synsätt i sociala medier om hur det hörs eller låter att höra med CI. Vi möts av kommentarer som “det är ingen normal hörsel”, “robotlik hörsel”, “Kalle Anka hörsel” etc.

Ta dig en funderare över; vad är normal hörsel? Hör alla med “normal” hörsel likadant? Svaret är nej!

Barnplantorna fortsätter att hävda att det är den enskilda individen som definierar just sin hörsel-upplevelse. När det gäller små barn som CI-opereras tidigt blir CI-hörseln deras norm. Sedan vet alla att det är med hjärnan vi hör och då blir det individuellt för alla som hör.

Carol Flexer: “We hear with the brain”

Ingen är tydligare än professor Carol Flexer i filmklippet ”We hear with our brain”  där hon förklarar  på ett utmärkt sätt hur viktig kunskap om hjärnans utveckling är, för att diskutera även hörselutveckling och intervention.

Carol Flexer  (klicka på länken)

Normen för hörsel- och taluppfattning med CI är inte samma för tidigt CI-opererade barn som vistas i en hörsel- och taloptimerande miljö jämfört med individer med CI som lever bland döva och väljer en teckenspråkig kommunikation före en talspråklig kommunikation. Därför är det omöjligt att referera till och göra jämförelser mellan individer (vuxna/barn) vid diskussioner om cochleaimplantat utan att beskriva individer och etiologi.

Personer med SSD kan jämföra..

Det kan emellertid finnas en grupp personer med CI som skulle kunna beskriva CI-hörseln utifrån jämförelse med normal hörsel. Det handlar om de som är ensidigt hörande/döva (SSD-Single Sided Deaf) och har ett cochleaimplantat och därmed CI-hörsel på vänster/höger sida. De kan relatera till normal hörsel på motsatt sida.

Ta del av denna beskrivning