Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Cochleaimplantat på barn ifrågasätts och väcker ilska på sociala medier

Cochleaimplantat på barn tycks aldrig bli accepterat

Kommentar på sociala medier
”BP en fascistisk sammanslutning som ägnar sig åt rashygien och utrotning”
Med BP avses Barnplantorna. Efter kontakt med Facebook togs kommentaren bort, men den är polisanmäld.

Cochleaimplantat är sedan över trettio år en etablerad behandlingsmetod att återskapa ett sinne, hörselsinnet. Det är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid.
Flera hundra tusen personer över hela världen, barn och vuxna, hör med cochleaimplantat. Att vara döv idag betyder inte samma sak som för årtionden sedan. Cochleaimplantat har inneburit ett fullständigt nytt skeende inom behandlingen av grav hörselnedsättning/dövhet – ett skeende utan slut.

Läs mer på Mynewsdesk   Barnplantorna Pressmeddelande