Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Cochleaimplantat återskapar ett sinne – “the sky is the limit”

CI på barn – “the sky is the limit”

Cochleaimplantat (CI) är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne – hörselsinnet. Bara i Sverige har sedan 1990 över 1 000 döva/gravt hörselskadade barn fått möjligheter till att utveckla hörsel och talspråk. Därmed har möjligheterna till inkludering i vårt gemensamma samhälle blivit en realitet även för döva barn.

CI profileras på Vallastaden 2017

Just nu pågår Bo- och samhällsexpo Vallastaden 2017 i Linköping. Barnplantorna, föräldrar till barn med CI, alla vuxna och barn som hör med CI samt alla yrkesverksamma som på något sätt jobbar med och för cochleaimplantat gläds med exponeringen på en av husfasaderna.

Konstnären Medhi Ghadyanloo har målat det fantastiska konstverket på Vallastaden 2017 där en pojke med cochleaimplantat längst upp på fasaden får symbolisera cochleaimplantat. Bildsymboliken är slående över de möjligheter som CI, ett återskapat sinne, innebär ur ett livsperspektiv. Pojken tycks konstatera; “the sky is the limit”.