Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantabladet manar till engagemang!

Barnplantabladet - framsidor

Cochleaimplantat prioriteras inte

På måndag distribueras senaste numret av Barnplantabladet. Sedan 1995 har tidningen utmanat, uppdaterat och spridit kunskap inom hörselområdet. Idag är Barnplantabladet en respekterad kunskapsbank. Genom samverkan och nätverkande med föräldrar, sjukvård/intervention, CI-verksamheter, förskolor och skolor samt leverantörer såväl nationellt som internationellt kan vi i Barnplantorna ständigt befinna oss i framkanten av utvecklingen.

I detta nummer av Barnplantabladet manar vi alla att agera för att CI-verksamheten ska prioriteras. Antingen det handlar om barn eller vuxna så är användare av CI patienter i sjukvården under hela sin levnad. Det förpliktigar för sjukvården. Läs mer i Barnplantabladet

Debatten som aldrig upphör

Barnplantorna rapporterar även om “Debatten som aldrig upphör”. Det handlar om forskning i framkanten av utvecklingen som professor Ann Geers et al och forskning som denna sommar har väckt både bekräftelse och ilska på sociala medier. Artikelförfattaren i Barnplantabladet konstaterar

“det är orätt att fatta beslut för dagens barn baserat på resultat hos barn som inte hade samma möjligheter som de barn som idag åtnjuter helt andra möjligheter”

“Brain Health” ett underskattat kunskapsområde

En handfull representanter från CI-verksamheten samt Barnplantornas ordförande bevistade i juli barn-CI konferensen i San Fransisco. Flera hundra anföranden och postrar avhandlades under tre dagar. I Barnplantabladet kan du ta del av ett axplock av de ämnesområden som berördes och få en känsla av vad som är på agendan just nu på konferenser. Det handlar bl.a.  hjärnans plasticitet och hur vi kan förbättra och individualisera intervention. I Sverige har vi mycket att jobba med av utvecklingsarbete inom interventionsverksamheterna, så som det bör vara i en tid av rasande utveckling framåt.

Om du inte är prenumerant går det bra att beställa Barnplantabladet via info@barnplantorna.se