Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Pedagogiskt Kafé i Linköping – Barnplantornas kursverksamhet

Pedagogiskt Kafé i Linköping – kunskap i tiden

Under många år har Barnplantorna bedrivit ett stort informationsarbete om barn och ungdomar med hörselnedsättning i Sverige. Detta har vi gjort utifrån aktuell och nydanande kunskap om lärande, forskning och intervention inom området barn/ungdomar med hörselnedsättning. Ny hörselteknik har revolutionerat, förändrat och utvecklat verksamheter (förskola/skola, intervention/habilitering).

Uttrycket Pedagogiskt Kafé myntades av pedagoger

I slutet av 1990-talet initierade Barnplantorna nationell kursverksamhet för pedagoger och föräldrar tillsammans. Dessa benämndes “regionala dialogdagar” tills några entusiastiska pedagoger i södra Sverige myntade begreppet “Pedagogiska Kaféer”. Sedan dess har Pedagogiska Kaféer i Barnplantornas regi varit ett återkommande inslag på en rad platser i Sverige.

Pedagogiskt Kafé i Linköping – GRATIS!

Utifrån ett aldrig sinande behov av kunskap, att dela erfarenheter och att mötas ; både personal och föräldrar till barn/ungdomar med hörselnedsättning erbjuder vi nu ett Pedagogiskt Kafé i Linköping.

När. Den 29 november

Plats: Scandic Linköping VÄST (Rydsvägen, Linköping)

OBS! Byte av hotell från Scandic Frimurarhotellet till Scandic Väst

PROGRAM

Pedagogiskt Kafé på Kunskapståget FRAMÅT!

För att möta barnens behov i förskola/skola och inom interventionsverksamhet gäller det för oss alla att ligga steget före. Därför erbjuder vi ett program där du får möta en ung person, Jacob Johanen. Vad fungerar för honom i vardagen, vilka tips har han till föräldrar och personal?

Jan Andersén, psykolog vid CI-verksamheten i Göteborg åker ut i skolor och möter barn, samtalar med skolpersonal och föräldrar samt testar barns språkutveckling och kognitiva utveckling bl.a. på CI-kliniken i Göteborg. Utifrån lång erfarenheter från 100-tals barn ger han råd om anpassningar i skolan.

Väl mött till Pedagogiskt Kafé och lyssna på värdefulla erfarenheter från IRL (In Real Life) om barn/ungdomar med hörselnedsättning.