Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 11 april 2022

Vi tog “tempen” på hörselhabiliteringen

Aldrig har väl, åtminstone vi svenskar, blivit så chockade när vi vaknade upp på morgonen den 24 februari. Ett land nära oss här i Europa blir attackerade av Ryssland. Orsaken är att de strävar
mot en utveckling av demokrati, yttrandefrihet och välstånd för sitt folk – ukrainare. Efter en månad har alla strävanden mer eller mindre pulvriserats av en diktator med en helt annan agenda,  som handlar om MAKT till ett litet fåtal som vältrar sig i ofattbar lyx. Genom att förbjuda information i Ryssland; både via sociala medier såväl som mun till mun genom förbud att använda vissa ord som ”krig” och ”invasion” hoppas Putin förhindra uppror hos den egna befolkningen. Detta prövades även i forna Östeuropa, men som vi alla vet så föll järnridån,när Berlinmuren forcerades av människor trötta på förtryck. De sökte utveckling, frihet och mänskliga rättigheter.

När blir familjeintervention en realitet

I Sverige är fortsatt inte den hörseltekniska utvecklingen i fas med de hörselhabiliterande insatser, ej heller myndigheternas verksamheter, för barn och ungdomar med hörselnedsättning.
Frågan blir när familjeintervention blir en realitet i Sverige. Vi har sett en helt fantastisk utveckling de senaste decennierna avseende nyföddhetsscreening, vaccinering med syfte att förhindra förvärvad dövhet efter sjukdom (meningit) samt utvecklingen av cochleaimplantat. Tyvärr hänger inte hörselhabiliteringen med i utvecklingen. Det har Barnplantorna belägg för efter publiceringen av rapporten LÄGESRAPPORTER: Familjeintervention/hörselhabilitering – finns det en samsyn i regionerna?

Mer om rapporten och även att läsa hela rapporten gör du via http://www.barnplantorna.se/mer-info/horselrapport2022/

LÄS MER I NYHETSBREVET

Samsyn – Vad innebär det?

Lägesrapporten, utifrån enkätundersökningen till hörselhabilitering barn/ungdom i regionerna, visar på en splittrad hörselhabilitering. Vi har långt till nationella riktlinjer och en samsyn
i verksamheterna. För barnens skull måste det också finnas en samsyn (utifrån klinisk beprövad erfarenhet och bred forskningsevidens) inte bara nationellt mellan regionerna på det hörselhabiliterande arbetet. Vi ser inte heller en samsyn hörselhabilitering–SPSM–CI-behandlande sjukhus.

LÄS MER I NYHETSBREVET

Vilka är prediktorerna för utveckling hos barnen?

För att stödja barn med hörselnedsättning i skolan och för att interventionsverksamheterna ska kunna utforma individuella interventionsplaner med syfte att optimera det enskilda barnets
möjligheter, bör professionella såväl som föräldrar fundera över vilka prediktorerna är för framgång. Det handlar också om varför barn inte utvecklas som sig bör.

LÄS MER I NYHETSBREVET

Barnplantorna fortsätter på Kunskapståget framåt för barnens skull och för barnens rätt till att utvecklas till sitt BÄSTA JAG.I Barnplantornas Nyhetsbrev läser du mer om ovan samt om

  • batteritid hos CI-processorer
  • danska föräldraföreningen Decibel och deras AVT-projekt
  • statligt stöd till specialskolan som befäster orättvisa
  • från kognition till grit
  • barn med hörselnedsättning och turtagning
  • Barnplantornas sommarläger
  • mer om utvecklingen och “pepp”

Mer läser du på länk BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 11 april 2022

BARNPLANTORNA