Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

#WorldHearingDay2022 – To hear for life, listen with care

Dyster framtidsprognos – 1 av 4 uppskattas ha hörselproblem 2050

Den 3 mars firas #WorldHearingDay över hela världen. WHO (World Health Organization) uppskattar att över 500 miljoner barn och vuxna (över 40 miljoner barn) globalt lever med hörselnedsättning. Nästan 2.5 miljarder människor globalt – 1 av 4 personer – kommer att leva med hörselnedsättning i varierande grad 2050, varnade 2021 WHO. Åtminstone 700 miljoner människor kommer att ha behov av medicinsk hörselhabilitering samt andra (re)habiliterande åtgärder om inte åtgärder vidtas.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director-General konstaterar

Our ability to hear is precious. Untreated hearing loss can have a devastating impact on people’s ability to communicate, to study and to earn a living. It can also impact on people’s mental health and their ability to sustain relationships. It outlines the scale of the problem, but also offers solutions in the form of evidence-based interventions that we encourage all countries to integrate into their health systems as part of their journey towards universal health coverage.

Svensk hörsel(re)habilitering saknar nationella riktlinjer!

Det är idag odiskutabelt att stora samhällsvinster är möjliga om ansvariga för sjukvården uppdaterar synsätten på hörselnedsättning från en kostnad till att se att god hörsel och hälsa är intimt förknippade med varandra.

Entydig forskning i Sverige och många andra länders hälso- och policystrategier visar att alla våra sinnen är viktiga och förlust av sinnesfunktioner är förlust i hjärnaktivitet (neurologiska funktioner). Ändå saknar hörselhabilitering för barn och ungdom i Sverige nationella riktlinjer. I en rapport från Barnplantorna, utifrån en enkätundersökning till Regionerna, tydliggörs en splittrad hörselhabilitering utan samsyn och i avsaknad av nationella riktlinjer. Rapporten publicerades av Barnplantorna den 2 mars. Läs mer och ladda ned rapporten här

Demokratiska värden är under hot

Samtidigt med att det firades #CochlearImplantDay den 25 februari och #WorldHearingDay2022 idag är allas frihet hotad. Det kommer rapporter från våra systerorganisationer i Georgien och Ukraina m.fl. som önskar hjälp. Hur ska vi kunna “fira” eller kanske är det även viktigare än någonsin att visa på förutom basala behov så finns behoven av god hörsel för alla.

Demokrati – fred – frihet – yttrandefrihet hur kan det ifrågasättas!

BARNPLANTORNA