Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS familjekurs – sommarläger. Registrering öppen!

För elfte gången erbjuder Barnplantorna medlemmar, familjer till barn med hörselnedsättning, den mest omfattande sommarkurs som finns att tillgå inom området barn med hörselnedsättning. Utifrån Barnplantornas koncept “Ju mer du vet desto säkrare blir du i din föräldraroll”, fortsätter vi att förse föräldrar med evidensbaserad information utifrån ett helhetsperspektiv på barnen. Samtidigt får barn i alla åldrar möta andra barn. Barnplantorna kommer åter att erbjuda barnen en rad aktiviteter såväl inomhus som utomhus.

En mycket uppskattad föreläsare från USA, Amy McConkey Robbins kommer ånyo och utmanar oss alla. I år handlar det om

  • Practical home techniques for conversation and musical competence in your young children
  • Principles for supporting academic success in your school-aged child

Svenska forskare deltar tillsammans med en rad andra föreläsare.

De olika barn CI-behandlande sjukhusen är på plats i sedvanlig ordning och informerar samt svarar på frågor. Leverantörer bjuder på produktinformation.

Vi lovar dig ännu ett intressant sommarläger i härlig miljö på Sundsgårdens Folkhögskola (Helsingborg/Råå). Sommar, sol, vajande sädesfält och en hänförande utsikt över till Danmark.

Läs mer om programmet och föräldrareportage från lägret 2013 på www.barnplantorna.se/kurser-konferenser och anmäl dig och din familj! Begränsat antal platser!

När? Den 11-16 juni!