Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantabladet på kunskapståget FRAMÅT!

Sedan 1995 har Barnplantabladet uppdaterat med evidens inom området personer med hörselnedsättning och då framförallt barn. Genom åren har tekniken revolutionerat och förändrat verksamheter inom intervention, förskola och skola för barn med hörselnedsättning, en målgrupp som fortsätter att förändras. Frågan är fortfarande om interventionsverksamheterna hänger med i den hörseltekniska utvecklingen. Hänger vi alla med på Kunskapståget framåt för barnens skull? Hur ser vi på barnens möjligheter? Vilka förväntningar har professionella? Är det senare en spegling av förväntningarna i framförallt specialskolan för döva och hörselskadade?

Vi är fortfarande mitt uppe i ett spännande skeende utan slut. För att alla barn ska få möjligheter att följa sin utvecklingsprofil FRAMÅT måste vi alla fortsätta resan på Kunskapståget. Resan har inget slut eftersom barnen äger framtiden. Förutsättningarna är att vi alla erbjuder barnen verktygen (möjligheterna). Det gör vi i Barnplantorna genom att fortsätta att sprida evidensbaserad information samt dela berättelser från familjers vardag.

Ett något försenat Barnplantablad har du i din brevlåda om cirka en vecka. Spännande, eller hur!?