Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna i framkanten av att sprida evidensbaserad information i tiden

Du som är nyfiken på uppdaterad information inom området barn/ungdomar, vuxna med dövhet/hörselnedsättning har säkerligen följt framväxten av Barnplantornas unika hemsidan i tiden. Liksom vi alltid har varit i framkanten av utvecklingen vill vi uppdatera just dig antingen du är förälder eller yrkesverksam inom detta spännande område barn/vuxna med hörselnedsättning eller både och!

En av de sista länkarna är nu nästan klar. Det handlar om Informationsmaterial/bra länkar & filmer. Här finner du mycket bra information från en rad samverkanspartners globalt – aktörer som har entusiasmerat oss i Barnplantorna under många år. Detta har resulterat i att Barnplantorna över år har befunnit sig i framkanten av att sprida evidensbaserad information, men också att vi har kunna stödja föräldrar och barn även på individnivå. Det är vi glada för.

http://www.barnplantorna.se/mer-info/bra-lankar-filmer/