Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV – Vi går mot ljusare tider

Barnplantornas Nyhetsbrev

Barnplantornas Nyhetsbrev har under ett flertal år nått tusentals mottagare som vill bli uppdaterade, entusiasmerade och kanske även provocerade med och av ny kunskap utifrån ett utvecklingsperspektiv.

Det senaste Nyhetsbrevet från Barnplantorna nådde sina läsare idag. Det handlade om att stödja barnen tidigt att vilja lära för livet. Cochlears och Barnplantornas samverkansdag för föräldrar entusiasmerade föräldrar i lördags. En förälder beskrev familjens “hörselresa” som en resa där “vi föräldrar ska befinna sig i framsätet” och se till att skaffa sig kunskap för att kunna befinna sig i framsätet för att hjälpa sitt barn.

En stor nyhet i Nyhetsbrevet är att ovilja och brister i svensk välfärd nu tvingar fram privata alternativ. Vi vet att det finns en stigmatisering i Sverige i frågan om privatisering i välfärd och det tycks vara viktigt att befinna sig i “rätt åsiktstunnel” för att inte bli uthängd som en förespråkare av att plånboken ska få styra vård. Cochlear Nordic är första CI-leverantör att teckna avtal med Karolinska Universitetssjukhuset, vilket nu möjliggör för föräldrar till CI-användande barn och vuxna CI-användare att köpa sin CI-processor istället för att vänta i 10-20 år eller flytta till annat landsting.

Detta och mycket mer läser du mer om i Barnplantornas Nyhetsbrev..