Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Sjukvårdens patientansvar för döva med cochleaimplantat (CI) brister i region VG

Västra Götaland i skamvrån gällande CI-behandling

Cochleaimplantat (CI) är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne – hörselsinnet.

Genom en operation med cochleaimplantat initieras en livslång behandling där sjukvården har ett omfattande patientansvar.

Hörselnedsättning är ett av Europas mest utmanande hälso- och sjukvårdsproblem med långtgående sociala konsekvenser. Kommunikation är grundläggande för vår förmåga att fungera, att samspela med familj, vänner och kollegor, gå i skola på hemorten, ha ett jobb, leva ett rikt liv som främjar sociala kontakter och nätverk. Sammantaget det som gör att även döva barn som HÖR med CI kan fullfölja skolgången på hemorten, psykisk ohälsa kan minskas, personer som HÖR med CI kan fortsätta ett aktivt yrkesliv, pensionärer som HÖR med CI kan få fortsatt rik fritid och demens kan förhindras eller skjutas upp många år.

Då krävs dock att landstingen och sjukvården tar sitt patientansvar på allvar; så även i Region Västra Götaland. Det handlar om att tillskjuta erforderliga resurser till ÖNH/CI-verksamheten på SU/Sahlgrenska.

Regions- och sjukhusledning vägrar kommunicera med Barnplantorna

Barnplantorna är en nationell patient/föräldraorganisation för föräldrar till barn och unga med CI. Ett stort antal vuxna i yrkesverksam ålder med CI är stödmedlemmar i Barnplantorna. Det finns en mycket stor oro hos alla som HÖR och fungerar i vårt gemensamma samhälle, i skolan, på fritiden och i yrkeslivet med CI en artificiell hörsel att de inte får optimal vård på SU på grund av resursbrist. En realitet sedan flera år tillbaka.

I ett obesvarat brev till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Region Västra Götaland, sjukhusdirektören SU/Sahlgrenska har vi framfört kritik mot Regionens bristande patientansvar gällande cochleaimplantat-verksamheten vid avdelningen för ÖNH/CI vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Under rådande omständigheter kommer vi att rekommendera våra medlemmar att söka EU-vård i annat land för att få tillgång till senaste CI-teknik för att HÖRA optimalt. En kostnad för landstinget i Region Västra Götaland på 1 000 kronor per öra och individ vid uppgradering till ny teknik vart femte år som rekommenderat i våra grannländer Danmark och Norge.

Läs brevet till

  • Jonas Andersson, ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Region Västra Götaland
  • Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör SU
  • Hans Lönroth, områdeschef, område 5, SU/Sahlgrenska
  • Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Västra Götaland

Brev: Regionens patientansvar för döva, som hör med cochleaimplantat (CI) brister!