Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna utsatt för upprepade bedrägeriförsök!

Cochleaimplantat är fortsatt kontroversiellt

Sociolog Katarina Jacobsson undersökte redan på 1990-talet i licentiatsavhandlingen Social kontroll i dövvärlden hur s.k. önskvärda förhållningssätt till döva och teckenspråk bevakas, lärs ut och vidmakthålls bland aktörer i eller kring den s.k. dövvärlden. Hon menade också att det för en del aktörer är viktigt hur frågan om icke önskvärda förhållningssätt hanteras.

Barnplantorna polisanmäler ånyo

Dessa förhållningssätt hämmar fortsatt utvecklingen av hörselhabilitering i Sverige till att arbeta utifrån dagens evidens och inte vara en del i vidmakthållandet av gamla förhållningssätt.

Genom åren har Barnplantorna polisanmält det som vi uppfattar som hot eller kränkningar. Det har handlat om diverse aktörers jämförandet av cochleaimplantat (en medicinsk behandlingsmetod för att återskapa hörselsinnet) med Hitlers utrensning av judar.Vi tar återkommande emot anonyma mail med diverse icke-önskvärda innehåll. Barnplantornas hemsida har i perioder fler hacker-attacker än många svenska myndigheter.

För några veckor sedan var Barnplantorna i kontakt med kreditupplysningsföretag i ett ärende. Vi fick då veta att Barnplantorna var satt under bevakning av åtminstone ett kreditföretag för 6-7 försök varje månad från obehöriga  individer som önskar teckna mobilabonnemang eller köpa elektronikprylar i Barnplantornas namn. Något som kreditupplysningsföretag har stoppat vid förfrågan från företag där köp önskats göra. Försöken har pågått under lång tid.

Polisanmälan är gjord.