Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Helt implanterbart cochleaimplantat inom räckhåll?

Utvecklingen av cochleaimplantat-tekniken fortsätter

Den hörselteknologiska utvecklingen saknar motstycke. Cochleaimplantat är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne.  Flera hundratusen personer över hela världen, barn och vuxna, hör med cochleaimplantat. Att vara döv idag betyder inte samma sak som för några årtionden sedan. Cochleaimplantat har inneburit ett fullständigt nytt skeende inom behandling av hörselnedsättning/dövhet – ett skeende utan slut.

Dagens implantat revolutionerar för döva

I  mitten av 1970-talet arbetade Dr Graeme Clark (Australien) och Dr William House (USA) med att utveckla flerkanaliga implantat för stimulans av koklean. Clarks försök att utforma en elektrod som lätt skulle kunna införas i koklean började med ett grässtrå och turbinsnäckor på stranden i Australien. Han utformade en elektrod som liknade grässtrået i egenskaper och 1978 gjorde han den banbrytande operationen på en vuxen dövbliven man. Implantatet behövde vidareutvecklas för ökad ljuduppfattning. 1983 lanserades det första 22-kanaliga implantatet och 1985 lämnar amerikanska FDA (Food and Drug Administration) sitt godkännande för implantering av vuxna. 1990 godkänner så FDA CI-behandling av barn över två år och ett år senare får det första minderåriga barnet i Sverige höra med CI.

Döva barn fullt inkluderade – lär sig svenska, engelska, spanska..

Vi är mitt uppe i ett skeende – en utveckling utan slut. Från tidigt 1990-tal då endast dövblivna barn CI- behandlades till att operera dövfödda barn ner till cirka fem, sex månaders ålder. Cochleaimplantat har inneburit en utveckling av diagnostisering och interventionsverksamheterna. Mer kunskap om hjärnans utveckling och hörsel, språk och kognition går hand i hand med CI-utvecklingen. Tvärvetenskapligt arbete och synsätt har utvecklats.

Idag är det mer regel än undantag att döva barn  har en normal talspråksutveckling och går i skola tillsammans med barn där familjerna bor. Före CI introducerades fick döva barn flytta till elevhem i närheten av en dövskola eller tvingades hela familjen flytta till den stad där en dövskola var belägen.

Vi ser idag många barn som hör med cochleaimplantat som lär sig flera språk (utöver svenska) som engelska, spanska, franska, tyska.. De delar samma fritidsaktiviteter med andra barn på hemorten. Fler och fler går universitetsutbildningar eller yrkesutbildningar. De konkurrerar på samma villkor som hörande om arbete ute i samhället.

Utvecklingen fortsätter..

Fullt implanterbara CI inom räckhåll?

Under tidigt 1990-tal var den yttre ljudprocessorn (CI består av yttre samt inre opererade delar som implantat och elektrodrad) fuktkänslig. Genom åren har användare av CI fått åtnjuta mindre processorer, vattentåligare processorer. I dagsläget finns speciella vattenskydd till processorerna så att barn och vuxna kan bada och höra. Det har varit ett stort framsteg. Under 1990-talet var det en önskan hos barn med CI dvs att kunna höra och bada  på samma gång.

Ett av implantatföretagen, australiensiska Cochlear går nu igenom en klinisk prövning med ett helt implanterbart implantat. Cochlear konstaterar

– förhoppningsvis kommer det att vara nästa stora genombrott  i en medicintekniskt ledande produkt som Dr. Graeme Clark utvecklade för fyra decennier sedan i Melbourne.

Enligt Cochlear möjliggör ett helt implanterbart cochleaimplantat för patienten att höra under 24 timmar antingen hon/han sover, simmar, arbetar eller gör något annat. I dagsläget måste den yttre processorn laddas nästintill varje dag. Det  helt implanterade implantat som nu genomgår klinisk prövning inkluderar ett batteri och en ljudprocessor. En patient har redan blivit implanterad och inkopplad med det helt implanterade cochleaimplantatet vid The Royal Victorian Eye and Ear  Hospital i Melbourne.

Ansvariga kirurger för den kliniska prövningen, dr. Robert Briggs och dr. Robert Cowan vid HEARing Coperative Research Centre, hoppas på att ytterligare 10 patienter under de kommande två åren ska prova det helt implanterade implantatet.

Redan 2005 gjordes liknande försök

I början av millenniet gjordes försök på tre patienter med helt implanterade CI-implantat. Dessa försök var dock inte framgångsrika  då olika “kroppsljud” interfererade med ljudkvaliteten på det som patienterna hörde med cochleaimplantatet. Vid den tidpunkten var fortfarande inte mikrofonerna i ljudprocessorerna tillräckligt sofistikerade för att maskera eller hantera ljuden inne i kroppen. Trots det har dessa tre patienter fortfarande sina implanterade CI.

De stora framstegen med bullerdämpande mikrofoner idag har löst problemet med de inre kroppsljuden. De senaste mikrofonerna kan dessutom ladda ned ny mjukvara i likhet med en Iphone eller Tesla. Batteriet i den inre ljudprocessorn kan laddas genom en batteriladdare bakom örat vid behov.

Hur bra kan hörseln bli?

Den kliniska prövning  ska fastslå om patienten hör lika bra med ett fullt implanterat CI som med ett CI med en extern ljudprocessor.

Fortsättning följer! Troligen är ett helt implanterbart CI inte inom räckhåll för dagens personer som hör med CI, men forskningen är lovande och i Barnplantorna vet vi att ett stort antal personer (föräldrar till barn med CI och vuxna med CI) följer denna forskning med stort intresse.