Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

FDA godkänner cochleaimplantat vid ensidig dövhet

FDA:s godkännande ett erkännande att höra bilateralt är bäst!

I Sverige kämpar sjukhusen som utför cochleaimplantat (CI)behandling på patienter (barn, vuxna) med dubbelsidig dövhet eller grav hörselnedsättning i motvind. När många patientgrupper ska konkurrera om sjukvårdens resurser tycks behandling av hörselnedsättning hamna långt ned på prioriterings-listan och då särskilt för vuxna, som förväntas vara nöjda med hörsel medelst ett CI vid dubbelsidig dövhet.

I Västra Götaland ska numera även både barn och vuxna nöja sig med att bli uppgraderade till nyare yttre CI-teknik efter 10-15 år. Cochleaimplantat består av både inopererat implantat och elektrodrad, som står i förbindelse med en yttre processor med överförare (transmittor/spole). Beskrivning; läs mer Så fungerar ett cochleaimplantat.

FDA visar på evidens av behandling av SSD (singlesided deafness)

Amerikanska FDA (U.S. Food and Drug Administration) har nu godkänt en CI-leverantörs cochleaimplantat (MedEl i Österrike) för behandling av ensidig dövhet (SSD – SingleSided Deafness). Evidens finns att barn, trots normal hörsel på ett öra och med en grav ensidig hörselnedsättning/dövhet, kämpar med svårigheter i skolan. Detta leder till sociala och kognitiva problem. Forskning visar också att barn med SSD har problem med  taluppfattning i bullriga miljöer och har sämre livskvalitet jämfört med de barn som har normal hörsel på båda öronen.

Detta har FDA tagit fasta på i sitt godkännande av CI som en behandling vid ensidig dövhet.

Regina E. Zappi, dr. och ansvarig audiolog vid ASHA (American Speech and Language Association) konstaterar

People with single-sided deafness have extremely poor word recognition in their dead ear and even the most optimallly fit standard hearing aid would not provide clarity, but rather distortion

I Sverige kämpar vi fortsatt med att sjukvården ska fullfölja sitt ansvar för de som har cochleaimplantat (barn, vuxna) såsom man gör för andra patientgrupper under en i livstiden pågående behandling som diabetes, njursjukdom etc.