LOCHI-studien i Australien banar väg för utveckling

Utveckling sker oftast genom evidens, som erhålles genom omfattande forskningsstudier. Ofta initieras det av individer och behov. Utvecklingen inom området barn med hörselnedsättning har initialt aktualiserats av behandling av döva barn med cochleaimplantat (CI). Barn med konventionella hörapparater och andra typer av hörselimplantat har liknande behov. Problemet är den polarisering i synsätt som existerar inom området […]

Continue reading

Lone Percy Smith avhandling “Born deaf-growing up hearing” nu tillgänglig

Lone Percy Smith i Danmark är väl känd för oss i Barnplantorna, som forskare och sedan en tid verksam i olika forskningsprojekt i Barnplantornas systerorganisation i Danmark, Decibel. För lite mer än en vecka sedan disputerade hon på Köpenhamns universitet, Faculty of Medical Sciences. Avhandlingen “Born deaf – growing up hearing – Outcomes of Pediatric Cochlear […]

Continue reading

Cochleaimplantat-behandling en besparing för samhället

Barnplantorna har i flera år drivit frågan om att CI är en besparing för samhället och en behandling med synnerligen stort cost benefit för sjukvården. Det finns idag tydlig evidens för att kostnaderna för att inte behandla hörselnedsättning är avsevärt större än att behandla med hörapparater, hörselimplantat etc. En rapport “Spend to save: Investing in […]

Continue reading

Mobiliseringsmöte för CI-verksamheten i VG region

Barn/ungdomar med cochleaimplantat kommer att vara patienter på CI-kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset/SU (om de bor kvar i VG region) under hela sin livstid. Antalet patienter på CI/ÖNH-kliniken SU ökar. Det handlar om nya patienter med CI och om vårdbehov till befintliga CI-patienter. Ledningen för VG region (landstinget) har inte beviljat ÖNH-klinikens någon ökning i budgeten för CI […]

Continue reading
1 6 7 8