Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 4 september 2018

Barnplantornas Nyhetsbrev

Hösten närmar sig – låt förväntningar och entusiasm leda till handling

Vilken sommar! De flesta av oss är säkerligen tillbaka på jobbet med minnena om en helt fantastisk sommar som lär gå till historien. Barnplantornas Nyhetsbrev fortsätter att inspirera utmana och entusiasmera. Höstens första Nyhetsbrev avhandlar bl.a.

NCFIE 2018 – Konferens i tiden

Sedan 1995 har Barnplantorna varit en av få aktörer som förmedlat relevant kunskap och forskningsrön inom hörselområdet. Läs mer och registrera dig NCFIE 2018 läs mer här

Varför mår barn och unga allt sämre?

Läs mer i Nyhetsbrevet om vad skolläkaren Josef Milerad säger. Enligt Barnplantorna känns det angeläget med konkreta lösningar för konkreta individer i konkreta sammanhang.

Bullerproblem i skolan påverkar inlärningsförmågan

Det är inget nytt att inlärningsförmågan minskas av bullret. Läs mer i Nyhetsbrevet om hur mycket den påverkas. Ett forskningsprojekt på grundskolor i Spanien, Holland och England visar på häpnadsväckande siffror. Läs mer i Nyhetsbrevet.

Från att förmedla en positiv bild till barn till lockelsen att se sig som ett offer

Föräldrar är viktiga när det gäller att förmedla en positiv bild om skolan till sina barn. Läs mer i Nyhetsbrevet om barnpsykologers tips.

Lockelsen är stor hos oss alla att se sig som ett offer, men vi vet att det synsättet lätt sänker oss ned i en djup avgrund. Psykolog Thomas Silfving berättar om varför offerkoftan är på modet! Läs mer i Nyhetsbrevet.

Ovan och mycket mer som metakognitiv kapacitet till hur stress påverkar hjärnans förmåga att ta in mer kunskap Läser du i  BARNPLANTORNAS NYHETSBREV