Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV 10 september 2021

Åsiktskorridorer och tystnadskultur skapar inga möten och samtal

I det första Nyhetsbrevet efter sommaren kan du läsa om alla de inskränkningar som finns i det öppna samtalet och som hämmar utvecklingen inom området hörselnedsättning och då särskilt gällande hörselnedsättning hos barn. Det handlar förstås om åsiktskorridorer och tystnadskultur.

Så vilka är de “förbjudna” ämnena som vi borde diskutera? Läs mer om

• Vad betyder ordet ”döv” idag?
• Målgruppsindelningen döva och hörselskadade är föråldrad eller?
• Vilka barn med familjer ska erbjudas teckenspråk?
• Vilka barn med familjer ska erbjudas AVT (Auditory Verbal Therapy)?
• Vad händer om patienternas berättigade kravbild inte stämmer överens med sjukvårdens finansiella möjligheter?
• Hur länge kommer alla vuxna i behov av dubbla CI behöva/vilja vänta i sjukvården?
• Varför kan vi inte ha en konstruktiv diskussion om medfinansiering i vården utan att bli stämplade eller nedsvärtade partipolitiskt när fokus faktiskt är patienten och valfrihet!

Läs mer i Nyhetsbrevet!

Förbjud medfinansiering! Svärta ned de som vill diskutera frågan

Vi vet att svensk sjukvård blir allt dyrare och jag menar verkligen att sjukvården måste få kosta, men det är viktigt att förhålla sig även till realiteter utan ideologiska eller partipolitiska skygglappar.
I en rapport från tankesmedjan Timbro anges att vårdkostnaderna mer än fördubblats de senaste 50 åren från 5,5 till dagens 11,4 procent av BNP. Denna trend kommer inte att
avta. Åldrande befolkning, ny medicinteknik, pandemin m.m. kommer att verka i motsatt riktning.

Läs mer i Nyhetsbrevet!

Om detta och en skola utan tryckta läromedel, specialundervisningen som “försvann”, hur du kan boosta dig med energi och röster från dagens barn och unga som hör med CI samt program över Barnplantornas zoom-kurser under hösten läser du i

NYHETSBREVET september 2021

BARNPLANTORNA