Teknik- & kommunikationsmässan Göteborg 2017

Mässan med det senaste inom hörselteknik, pedagogik och anpassade lärandemiljöer Mässan vänder sig till alla med någon typ av hörselnedsättning eller dövhet oavsett ålder. Mässan vänder sig också till föräldrar. anhöriga och övriga intresserade. Mässan arrangeras av Barnplantorna, Habilitering & Hälsa/Hörselverksamheten, Katrinelundsgymnasiet/Hörsel, Kannebäcksskolan Kom och bli uppdaterad med det senaste inom digitala hörapparater, cochleaimplantat, benförankrad […]

Continue reading

Idag firar vi World Hearing Day över hela världen

World Hearing Day – ökat medvetande om hörselnedsättning Vi är en lång rad organisationer globalt, som inser att kunskapen om hörselnedsättning bland beslutsfattare inom inte bara sjukvården utan på alla  nivåer i samhället är skrämmande låg. Det finns emellertid ett växande medvetande om att kunskapen om hörselnedsättning och dess påverkan på ett ökande antal människor […]

Continue reading

Barnplantornas Nyhetsbrev den 2 mars

Barnplantornas Nyhetsbrev

Barnplantornas Nyhetsbrev den 2 mars – Vaccinera oss med kunskap! Ännu ett Nyhetsbrev. Denna gång nämner vi nyckeln till god undervisning för våra barn; nämligen Sveriges lärare. Vad främjar motivation? I en avhandling “Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö” av Jan Blomgren utvecklar detta utifrån elevenkät-undersökning. Detta och mycket mer läser du som […]

Continue reading

Ord-gör-skillnad projekt implementering av LENA metodiken

LENA metodiken och Ord-gör-skillnad projektet banar väg för barns talspråksutveckling Vi har i Barnplantorna tidigare rapporterat om LENA-metoden. Det handlar om en metod som nu håller på att sprida sig och implementeras globalt. Language Environment Analysis (LENA), är en avancerad mätmetod som under en hel inspelningsdag (12-.16 timmar) kan spela in det som barnet hör och […]

Continue reading

EURO-CIU symposium-Att leva med CI

Cochleaimplantat teknik under fortsatt utveckling De senaste decennierna har inneburit en hörselteknologisk utveckling som ingen vågade eller kunde prognostisera i början 1990-talet. Det handlar cochleaimplantat – en av de största teknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne, hörselsinnet. EURO-CIU bildas i Luxemburg 1995 bildades EURO-CIU (European Cochlear Implant Users) av några representanter från […]

Continue reading

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV – 7 februari 2017

Källkritik försvinner i sociala medier Barnplantornas Nyhetsbrev har under ett antal år utmanat, uppdaterat, inspirerat och entusiasmerat läsare i hela Norden. Vi fortsätter som organisation att vara en viktig aktör i att sprida evidensbaserad information via vår hemsida, Barnplantabladet, detta Nyhetsbrev och NCFIE konferensen. Nyhetsbrevet den 7 februari handlar om att källkritiken försvinner i sociala […]

Continue reading

Barnplantorna var med och räddade liv!

Pneumokocker - vaccinera mot onödigt lidande

Under 2006/2007 drev Barnplantorna en stor massmedial kampanj för införandet av vaccin mot invasiva pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet, en orsak till hjärnhinneinflammation (bakteriell meningit) och dövhet. Vårt arbete resulterade i att alla barn födda efter den 1 mars 2008 erbjuds vaccin mot pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet. Vi var, efter åtskilliga artiklar i pressen och deltagande i flera […]

Continue reading

Cochleaimplantat – medicinsk information

Det är inte lätt att vara förälder när sociala medier fullständigt svämmar över av tyckande som mer eller mindre saknar evidens. Föräldrar kan känna sig sårbara antingen man har barn med särskilda behov eller inte. Det handlar om våra barn – det käraste vi har. I sociala medier försvinner ofta källkritiken i jagandet efter antal […]

Continue reading

CMV (cytomegalovirus)-screening angeläget

Som alltid samverkar Barnplantorna med professionen som patientorganisation i för barn och föräldrar aktuella frågor. Detta har resulterat i att Barnplantorna aktivt har medverkat till att barn får dubbla cochleaimplantat och att alla spädbarn vaccineras mot invasiva pneumokocker. Det känns stort och är något vi är mycket stolta över. Ulrika Löfkvist, tf professor i Oslo […]

Continue reading

Cochlear Nordic Symposium 2017 – Expanding the frontiers – a new mindset

Dags för Cochlear Nordic Symposium 2017. Syftet är att tydliggöra och informera om nuvarande aspekter på hörselnedsättning och olika implanterbara lösningar för behandling. Professionella från en rad olika yrkesgrupper samlas för att nätverka och diskutera och dela erfarenheter under tre intensiva dagar i Stockholm den 24-26 januari. Årets tema är “Expanding the frontiers – a […]

Continue reading
1 3 4 5 6 7