Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna var med och räddade liv!

Pneumokocker - vaccinera mot onödigt lidande

Under 2006/2007 drev Barnplantorna en stor massmedial kampanj för införandet av vaccin mot invasiva pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet, en orsak till hjärnhinneinflammation (bakteriell meningit) och dövhet. Vårt arbete resulterade i att alla barn födda efter den 1 mars 2008 erbjuds vaccin mot pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet. Vi var, efter åtskilliga artiklar i pressen och deltagande i flera nationella baby- och barnmässor, med och räddade liv! Det kändes stort.

Missförstånd och ifrågasättande av vaccin fortsätter. Spekulationerna om varför vaccineringar rekommenderas (obligatoriskt i Sverige) i samband med cochleaimplantat-behandling är flera på sociala medier. Barnplantornas informationsbroschyrer om antibiotikaresistens och vaccinering mot invasiva pneumokocker möter dylika spekulationerna med evidens. Ladda ned och läs broschyrerna

informationsbroschyrer vaccin – antibiotikaresistens    (Här finns även en rad andra broschyrer för nedladdning)

Det handlar om en vanlig förkylningsbakterie, pneumokockbakterien. Efter införandet av vaccin mot invasiva pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet har liv räddats. Vaccinationer bidrar också till minskad förekomst av pneumokocker genom “flockimmunitet”. Detta innebär att om barn är vaccinerade har vi färre s.k. smittspridare. Vilka personer (barn, vuxna) har högre risk att drabbas av invasiv pneumokocksjukdom? Läs mer i Barnplantornas broschyr ovan.