Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

ZOOM-KURSER TILL FÖRÄLDRAR

Barnplantorna utvecklar nya arbetsformer

Mitt i de särskilda omständigheter som vi alla lever under med en pågående pandemi finns det anledningar för Barnplantorna att utveckla nya arbetsformer. Sedan början av 2021 har Barnplantornas medlemmar kunnat ta del av både föreläsningar och diskussionsgrupper via zoom.

Föräldrar har lyssnat på Jan Andersén, leg. psykolog (CI/ÖNH på Sahlgrenska/SU i Göteborg) samt PhD/logoped Ulrika Löfkvist (Uppsala universitet). Det har handlat om föräldraskap till förskolebarn och tonåringar samt intervention. Föräldrar har också fått lyssna på både en förälder till ett förskolebarn med CI och en förälder till två tonåringar med CI.

Under våren kommer föräldrar även att få produktinformation från Cochlear Nordic och MedEl Nordic. Den 20 maj.

Till hösten är flera zoom-kurser redan inplanerade. Zoom-kurserna aviseras till medlemmar direkt via Facebook Barnplantorna Riks.

Frågor om kurserna maila info@barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA