Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Svensk sjukvård sämst i Europa – behandling med cochleaimplantat saknar resurser

Räkna inte med sjukvården om du hör med cochleaimplantat!

Barnplantorna har under ett decennium påpekat de kumulativa effekterna av behandling med cochleaimplantat (CI) i Sverige. CI är en synnerligen kostnadseffektiv behandling som återskapar stora delar av hörselsinnet om patienten är gravt hörselskadad eller döv. För att cochleaimplantat ska fungera optimalt hela livet krävs regelbundna besök på behandlande sjukhus med specialistkompetens. Detta krävs även för åtskilliga andra patientgrupper som t.ex. diabetes.

Kostnadseffektiviteten och besparingen för samhället samt ökad livskvalitet hos individen är väl dokumenterat genom t.ex. en europeisk studie, som Barnplantorna tidigare hänvisat till; Spend to Save rapporten. Läs den Spend to Save

Livslång vård kräver kontinuerligt tillflöde av resurser

Strax före årsskiftet erhöll Sahlgrenska Universitetssjukhuset 5 miljoner från Region Västra Götaland  till uppgraderingar till nyare CI-teknik. Borde patienterna och personalen på CI-kliniken/ÖNH hurra? Nej verkligen inte. 5 miljoner räckte inte ens för att finansiera för de som stod i kö för uppgradering under 2019. Hur blir det då under 2020? Verksamhetschef vid ÖNH/SU Erik Renvall konstaterade

– vi hoppas på pengar även vid årsskiftet 2020/21.

Barnplantorna förstår att dr. Erik Renvall “hoppas” men ingen sjukvårdsverksamhet borde byggas på att klinikcheferna “hoppas” på pengar. Kontinuitet och handlingsplaner borde bygga vården. Endast då kan sjukvården ha ett patientfokus istället för fokus på pengapåsen.

Sverige är “sämst i klassen”  när det gäller uppgraderingsintervall i Europa

Hur kommer det sig att sjukvården är i sådan kris att vård inte ens kan säkerställas för patienter i behov av kontinuerlig vård. Nu kvarstår att CI-behandlande sjukhus ser över sina upphandlingsavtal med CI-leverantörerna. Finns det möjligheter för

  • sjukhusen att leasa CI-processorer från leverantörerna alternativt upphandla fler processorer genom ett avbetalningsförfarande? Fördel: skulle ge en kontinuitet över sjukvårdskostnaderna.
  • patienter att direkt via leverantörerna privat-leasa processorer så som patienter i dagsläget kan köpa uppladdningsbara batterier och annat via leverantörernas hemsida.

Sjukvården bör i Sverige kunna erbjuda flera olika alternativ. Vi bör snarast skaka av oss gamla synsätt på sjukvård utifrån ideologiska perspektiv. Antingen höjs skatten drastiskt eller ser sjukvården över olika finansieringsformer för fler möjligheter att trygga vården för patienterna. Sjukvården får aldrig tumma på patientfokuset! Barnplantorna kommer att fortsätta att upprepa att genom att påbörja en behandling med cochleaimplantat, som initieras av en operation har sjukvården förbundit sig att ge patienten vård under livstiden för att denna ska ha optimal nytta av sin “CI-hörsel”. Det är det som benämns sjukvårdens patientkontrakt men också en del av samhällskontraktet, som vi medborgare förväntar oss som skattebetalare.

Frågan kvarstår dock; hur kan Sverige vara sämst i Europa? Vad är det som har gått fel när läkare nu inom CI-vården måste selektera vilka patienter som ska erbjudas ny CI-teknik eller inte. Selektera efter ekonomiska möjligheter och inte efter medicinska behov!

Kortare uppgraderingsintervall till nyare CI-teknik har Norge, Danmark, Island, Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Frankrike, Belgien, Polen, Ungern, Slovenien, Estland, Lettland och Nederländerna.

Hur är det möjligt att Sverige är sämst i klassen gällande cochleaimplantat-vården?!

 

[Klicka på bilden nedan för större bild!]