Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Sahlgrenska måste spara 580 miljoner 2020 – innebörd för patienterna?

Vad blir konsekvenserna för patienterna?

I Göteborgs Posten fredag 25 oktober informeras läsarna om ytterligare besparingar på Sahlgrenska/SU som aviseras. Trots att Sahlgrenska inte klarade av att nå tidigare besparingskrav på 187 miljoner kronor står man nu inför ännu större krav när sjukhuset  ska spara häpnadsväckande 580 miljoner kronor under 2020! Det rapporteras om att konsekvenserna för personal och verksamheter är ovissa.

Innebörd: kostnader skjuts på framtiden

Naturligtvis är det  oroande för alla som hör med cochleaimplantat (CI) (barn och vuxna) och som har behov av vård under livstiden för att få optimal nytta av de inopererade implantaten. Det innebär bl.a. uppgradering till ny yttre hörteknik (CI-processorer) vart femte år. En kostnad på 1 000 kr/öra och år vid uppgradering. Sjukvården har genom att initiera en CI-behandling på en person (barn eller vuxen) förbundit sig att ombesörja detta. Vederbörande, antingen det är ett barn eller vuxen, är i kontakt med vården som patient under sin livstid. Frågan är vilken handlingsplan VGR (Västra Götalandsregionen) har för att fullfölja sitt patientansvar för patienter med CI boende i VGR?

När sparkravet på SU omfattar 580 miljoner kronor innebär det i praktiken att kostnader skjuts på framtiden. Det är i vart fall en realitet när det gäller CI-behandling och innebär

  • kön av vuxna i behov av cochleaimplantat för att höra växer
  • kön av vuxna som kan ha nytta av att höra på båda öronen (inte bara ett öra) växer
  • kön av barn och vuxna som redan hör med CI och är i behov av uppgradering till ny yttre hörteknik växer

Detta innebär att VGR skjuter kostnader på framtiden och att kostnaderna därmed successivt ökar  på bekostnad av patienterna. Har VGR gjort en kalkyl på kostnaderna för CI-vården? När sjukvården bryter patientansvaret betyder det i förlängningen att samhällskontraktet är på väg att luckras upp. Hur många accepterar detta. Knivskarpt läge blir det för patienter med cochleaimplantat som HÖR och kan HÖRA TILL i vårt gemensamma samhälle om sjukvården tar sitt ansvar.

Handlingsplan för att uppfylla patientansvaret saknas?

Om inte VGR har finansiella möjligheter att uppgradera barn och vuxna med nya CI-processorer (yttre hörteknik i tiden), vilken handlingsplan har ansvariga för att fullfölja patientansvaret? Diskuteras medfinansiering från patienten? Diskuteras leasingavtal av CI-processorer med leverantörerna? Diskuterar VGR med upphandlingsenheten om priserna på CI-processorer?

Frågorna är många, men trots att Barnplantornas  PROTESTLISTA lockat nästan 1 300 namnunderskrifter lyser svaren från sjukhusledning och VGR med sin frånvaro liksom dialogen med Barnplantorna som patientorganisation för de som HÖR och vill HÖRA TILL med cochleaimplantat.

Evidens, klinisk beprövad erfarenhet samt kostnadseffektiviteten av cochleaimplantat-behandling är odiskutabel. Var finns patientansvaret(handlingsplan) och samhällskontraktet? Den svenska modellen bygger på en skattefinansierad sjukvård och välfärd. När modellen krackelerar måste diskussionerna handla om hur patientansvaret ska säkras.

BARNPLANTORNA