Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Prioritera inte bort patienter med Cochleaimplantat i sjukvården!

Skriv på Barnplantornas protestlista!

Döva barn och vuxna som hör med cochleaimplantat (CI) BORTPRIORITERAS av sjukvården i Västra Götaland!

Lika vård och patientansvar, glöm det när Västra Götaland bortprioriterar en patientgrupp på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Cochleaimplantat-behandling återskapar hörselsinnet hos döva. Behandlingen initieras av att operera in en elektrodrad i innerörat. Denna står i förbindelse med yttre teknik (s.k. CI-processorer/apparater) bakom örat.

För att barn och vuxna ska få tillgång till den snabba tekniska utvecklingen och därmed få höra bättre krävs en uppgradering till nya CI-processorer vart femte år. Något som är en realitet i flera andra landsting och även i övriga Nordiska länder.

För barn och vuxna boende i Västra Götaland, patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, bortser ansvariga både från patientansvar och lika vård nationellt. Barn och vuxna lär få vänta i 15-20 år på byte till nya/bättre CI-processorer.

Patientansvaret är bortvalt av VGR!

Koncernkontoret (VGR) konstaterar

Det finns ett resursbehov men mot bakgrund av den rådande ekonomiska situationen föreslås ingen finansiering

Kostnad: 1 000 kronor/månad och öra i relation till andra behandlingar inom vården..

Vad handlar det om i pengar? Jo, 1 000 kronor per öra/processor/månad för barn och vuxna att få tillgång till bättre hörsel vart femte år. Vad handlar det om i livskvalitet för barn och vuxna?

  • att höra med optimal hörselteknik i skolan, i arbetslivet och på fritiden
  • vara säker på att din hörsel fungerar varje dag antingen du går i skolan eller är ute i arbetslivet

Vad innebär sjukvårdens brist på ansvar i vardagen?

En skolflicka som hör med CI sa

Det är pressande att leva med en osäkerhet att mina gamla CI-processorer lägger av och jag är döv imorgon, vad gör jag då?

En ung kille som hör med CI konstaterade

Mitt handlingsutrymme är begränsat. Vågar jag byta jobb, vågar jag bilda familj? Makten över mitt liv ligger i sjukvårdens händer!

VI KRÄVER ATT ALLA SOM VÄNTAR PÅ UPPGRADERING TILL NYA CI-PROCESSORER ERBJUDS DET NU!

Vi behöver ditt stöd för att ändra på detta; antingen du lever under dessa horribla premisser, anser att våra skattepengar ska gälla alla nationellt och/eller bor i ett annat landsting än Västra Götaland.

Stöd oss i vår kamp att få HÖRA och HÖRA TILL! Skriv på protestlistan! Tillsammans är vi starka!

Protestlistan SKRIV UNDER HÄR