Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

När ska man börja med externa mikrofoner för barn med CI/HA?

Föräldrars och professionellas fråga är när?

Utvecklingen går framåt och mikrofonsystem och trådlösa hörhjälpmedel utvecklas starkt. Det finns och har sedan decennier funnits många uppfattningar om när barn kan eller ska börja anpassa sig till ytterligare hjälpmedel utöver cochleaimplantat eller konventionella hörapparater. Föräldrar undrar ibland ”tänk om det fanns en mall”.

En amerikansk audiolog som har samlat på sig gedigen erfarenhet enda sedan 1960-talet skriver regelbundet en blogg på Internet som vi i Barnplantorna gärna hänvisar till. I ett inlägg den 6 mars 2018 diskuterades denna fråga.

Jane Madell svarar: ”as soon as possible after fitting with HA”

Vi vet att åsikterna i hela världen är många om när extern hörteknik ska introduceras. Det handlar om allt ifrån strax efter hörapparat-anpassning/CI-inkoppling till inte förrän barnen börjar i skolan. Jane Madell konstaterar emellertid klokt att barn lär sig utifrån vad de hör. barn med hörselnedsättning behöver massor med exponering av språk (hörsel och tal) om de ska ha möjligheter till tillägnande av språk. Madell konstaterar utifrån forskning (Hart and Risly 1995) att även barn som använder välanpassade hörapparater till och med mer än 10 timmar per dag ändå kan ha en språkförsening. Slutsatsen är att trots bra exponering av hörsel och tal är detta ändå en av faktorerna vid språkförsening som man måste studera närmre vid optimering av ett barns möjligheter. Vi vet alla att det är en utmaning för både barn och vuxna med hörselnedsättning att lyssna och uppfatta vad som sägs i bullriga miljöer. Vid sådan tillfällen är ytterligare hörteknik en stor fördel (som t.ex. trådlösa mikrofoner).

Studie visar att ju tidigare desto bättre

Jane Madell påpekar att en artikel alldeles nyligen i ansedda Journal of Speech, language, Hearing research publicerade en undersökning som bekräftar fördelarna med att mycket tidigt även hemma använda extern hörteknik. Undersökningen Benitz-Barrera et al (2018) har utvärderat användningen av externa mikrofoner/mikrofonsystem utifrån påverkan på föräldrars språk i interaktion med barnet. Undersökningen visar viktiga vägledande resultat för interventionsverksamheterna. Det visade sig att barn vars föräldrar använder externa mikrofoner hade tillgång till 42 procent mer talspråks-exponering jämfört med de barn vars föräldrar inte använde externa mikrofoner.

Hur kommer då detta sig? Ja, det handlar naturligtvis om att barnet alltid har tillgång till tydligt tal oberoende av om barnet är en bit ifrån mamma/pappa eller om miljön är bullrig. Dessutom kommer naturligtvis mamma eller pappa att uppmuntras att prata mer när de vet att barnet hör och hör tydligt.

Jane Madell: Barn ska få optimera sina möjligheter tidigt!

Jane Madell är tydlig trots många uppfattningar i denna fråga. Hon konstaterar att det är mer arbete för föräldrar och man måste kontrollera så att mikrofonerna verkligen fungerar som de ska, men fördelarna med att optimera exponeringen av talspråk är övertygande. Vi behöver fler medvetna föräldrar som kan bedriva konstruktiva samtal med personal inom interventionsverksamheterna för att låta varje barn bli sitt bästa JAG.

Fritt översatt  Jane Madell blogg

Share this post