Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Hörapparat-utveckling fortsätter att underlätta för hörselskadade

Ännu en västsvensk innovation inom hörapparat-området – hörapparat på plåster

Benförankrade hörselimplantat utvecklades i Göteborg utifrån ett unikt tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare och innovatörer på Chalmers tekniska högskola och Sahlgrenska universitetssjukhuset. För barn och vuxna med hörselnedsättning av ledningshindertyp, kombinerad hörselnedsättning eller ensidig dövhet har benledningsimplantat revolutionerat för både barn och vuxna att bli en aktiv del i vårt samhälle. Benförankrade hörselimplantat marknadsförs av två av varandra oberoende västsvenska företag Cochlear BAS och Oticon Medical.

Förutsättningarna med både benledningsimplantat och cochleaimplantat (CI) innebär initialt ett kirurgiskt ingrepp.

Hörapparat  med plåster

En  forskargrupp i Göteborg har nu tagit fram en ny hörapparat som framförallt är avsedd för s.k. öronbarn med kroniska infektioner i mellanörat och hörselgången. Apparaten liknar ett benledningsimplantat men kräver inget kirurgiskt ingrepp. Patrik Westerkull, innovatör på Otrorix i Göteborg säger

–  anledningen till att man inte opererar öronbarn är att man hoppas att infektionen ska läka ut. Men åren kanske går och barnen halkar då efter i skolan, med språket och sin sociala utveckling.

Denna hörapparat fästs med ett plåster bakom örat. Plåstret tål vatten och man kan ha på det dygnet runt, men det bör bytas 1-2 gånger per vecka. Patrik Westerkull berättar att man har tre års erfarenheter av att ha testat det på barn med positiv erfarenhet. Marknadsföring av det österrikiska företaget MedEL, som också tillverkar och säljer olika typer av hörselimplantat (bl.a. cochleaimplantat) börjar efter sommaren.

Det ska påpekas att för personer (barn, vuxna) med grava skador i innerörat är det fortfarande cochleaimplantat som är en lösning på hörselproblemen.