Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV sammanfattar året

Barnplantornas påverkansarbete resulterade i en rad milstolpar 2020

Under ett stort antal år har Barnplantorna informerat och utmanat “Hörsel-Sverige” med ett digitalt Nyhetsbrev. Inom hörselområdet finns en lång rad bromsklossar som förhindrar utvecklingen. Likväl som all teknologisk utveckling sker utvecklingen av sofistikerade processorer för cochleaimplantat och hörapparater snabbt. Det handlar om användarvänlighet, streamingmöjligheter för bättre hörsel i olika ljudmiljöer. Mycket har hänt men frågan är om hörselhabiliteringen hänger med. Utvecklas intervention i takt med den hörselteknologiska utvecklingen? Tveksamt.

Nåväl i jul-Nyhetsbrevet presenterar Barnplantorna en rad milstolpar under året där Barnplantornas påverkansarbete har haft en ofantlig betydelse.

Läs mer i Nyhetsbrevet.

CI är inte dyrt

Barnplantorna har lyckats implementera synsättet att cochleaimplantat är en behandling inom sjukvården och CI-användare är patienter vid mötet med vården. Det är förlegat att se användare av CI som brukare och CI som endast en specifik och dyr hörapparat.

Läs mer i Nyhetsbrevet.

Danmark följer utvecklingen..

Läs mer i Nyhetsbrevet om hur Danmark anpassat sitt synsätt på teckenspråk till en  ny verklighet medan Sverige tycks ha sneddat in på ett sidospår.

CI-behandlingen är underfinansierat

Även Socialstyrelsens egen statistik visar på att behandlingen med CI är underfinansierad. Se vidare statistik CI-STATISTIK BARN och VUXNA  

Socialstyrelsens statistikdatabas utvecklingen av CI-operation

Nyhetsbrevet läser du här BARNPLANTORNAS NYHETSBREV december 2020

BARNPLANTORNA