Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 3 april

Kunskap inspirerar till utveckling?

Inför Barnplantabladets vårnummer har jag varit på resande fot för att möta familjer, barn, ungdomar, unga vuxna samt professionella. Det utmynnar i maj i en rad reportage ifrån verkligheten. Som jag tidigare nämnt så krossar vi tyvärr inte myterna. Foliehatten sitter hårt fast på en del personers huvuden. Det är tragiskt.

Våren är emellertid här och detta Nyhetsbrev ämnar inspirera alla med kunskap för att mana till utveckling. Nyhetsbrevet rapporterar om att

  • Barn med CI trivs
  • CMV – cytomegaloviruset
  • Presterar barn sämre när de läser på skärm?
  • Lågaffektivt bemötande skapar polarisering
  • Svårigheter att identifiera falska nyheter på nätet
  • Olika tankesätt
  • Kan beröm forma barn/elever?
  • Misslyckande och trygghetszoner
  • Möten skapar erfarenheter

Tyvärr oroas vi fortsatt över en debatt där även myndigheter är involverade. Där maktpositioner är viktigare än handlingar, ideologier är viktigare än resultat och där bristen på konsekvensanalyser drabbar barn.