Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV 9 december 2019

Reflektion 2019 – Barnplantorna alltid på barnens sida

Ännu ett år har snart passerat och Barnplantorna strävar på, alltid på barnens sida och barns rätt till att HÖRA och HÖRA TILL. Föräldrars uppgift är som bekant att göra sig icke behövda
och därmed förbereda barnen för att vara inkluderade i vårt gemensamma samhälle och då så småningom utan oss föräldrar.

Barnplantorna kör loket på Kunskapståget FRAMÅT

Under året har vi i Barnplantorna fyllt vagnarna med:
• 12 längre blogginlägg, se länk  http://www.barnplantorna.se/blog/ 
• 8 nyhetsbrev
• 2 nummer av Barnplantabladet
• Åtskilliga inlägg på Twitter, Instagram och Facebook
• Statistik; se länk www.barnplantorna.se/horselteknik/statistik/ samt analys av statistiken i Barnplantabladet

Inte så dåligt för att vara en liten organisation. Vi har ägnat en massa timmar åt frågan om resurser till behandling med cochleaimplantat i sjukvården för såväl barn som vuxna.

Synen på cochleaimplantat blockerar sjukvården

En av konfliktfrågorna om cochleaimplantat är huruvida användare av CI ska benämnas patienter inom vården eller brukare. Vid kontakter med sjukvården är vederbörande med CI en
patient och det är utifrån det betraktelsesättet som resurser till CI inom sjukvården ska diskuteras. Synsättet att CI bara är en sofistikerad hörapparat får lätt, vid jämförelser CI-processorer
och hörapparater, CI-processorerna att framstå som dyra. CIprocessorerna är del i en behandling.

Fakta är…. Ja det och mycket mer läser du i NYHETSBREV december 2019 

BARNPLANTORNA