Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV – 7 februari 2017

Källkritik försvinner i sociala medier

Barnplantornas Nyhetsbrev har under ett antal år utmanat, uppdaterat, inspirerat och entusiasmerat läsare i hela Norden. Vi fortsätter som organisation att vara en viktig aktör i att sprida evidensbaserad information via vår hemsida, Barnplantabladet, detta Nyhetsbrev och NCFIE konferensen.

Nyhetsbrevet den 7 februari handlar om att källkritiken försvinner i sociala medier. De snabba kommentarerna i sociala medier har aldrig varit mer motsägelsefulla.

Nyhetsbrevet berör också begreppen integrering och inkludering. Vad menas? Vi reder ut begreppen. Vi visar även på att barn med hörselnedsättning kan vara språksvaga eller språkstarka, men alla är de språksårbara. Hur stödjer vi barnen?

Vilka åsikter har du om barns skärmtid?

Detta och mycket mer läser du i Nyhetsbrevet om du är prenumerant (förälder/medlem eller verksam i förskola/skola eller interventionsverksamhet).

Uppfyller du dessa villkor och inte är registrerad, men vill läsa Nyhetsbrevet, maila info@barnplantorna.se.